Idag finns alla möjligheter att ge hela organisationer tillgång till precis de förmågor inom rasterbildhantering som behövs, för att arbeta och samarbeta effektivt. Du som arbetar med rasterbilder: har du koll på våra fyra olika implementationslösningar inom ArcGIS för rasterdata?

Med ArcGIS har du ett system som kan stötta upp dig i allt slags arbete med rasterbilder; satellit, lidar, radar, drönare och så vidare. Det har min kollega berättat om bland annat här. För att vara lite mer konkreta, hur kan detta systemstöd se ut? Hur kan det anpassas utifrån olika behov och hur ska du veta vilka delar du behöver mest? För som alltid är det en prioriteringsfråga.

Fyra implementationslösningar inom ArcGIS för rasterdata

Inom ArcGIS finns fyra olika lösningar som stöttar olika typer av behov av att hantera rasterdata och utföra fjärranalys. Självklart är det möjligt att kombinera flera av alternativen för att täcka upp det totala behovet, både för dig och för organisationen totalt sett.

1. Bredda det egna arbetet i ArcGIS Pro

Om du behöver mer avancerade möjligheter till rasterbildhantering, -tolkning och -analys finns tillägget ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro. Tillägget gör det möjligt för dig att göra mer med dina rasterdata lokalt på datorn. Du tillgängliggör sedan dina resultat till kollegor och partners på vanligt vis som via GIS-portalen och olika ArcGIS-appar.

2. Ge hela organisationen utökade förmågor – förvalta it-miljön själv

Om organisationen som helhet behöver kunna lagra, analysera och strömma data kan ett alternativ vara ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprise. Denna produkt tar organisationen som helhet till en ny nivå vad gäller hela arbetsflödet inom raster; från insamling från en mängd olika datakällor, vidare till olika slags bearbetning och analys, och slutligen till tillgängliggörande. Allt i en skalbar och stabil miljö som ni själva implementerar och förvaltar på egna servrar lokalt eller i valt moln.

3. Ge hela organisationen utökade förmågor – men slipp it-förvaltningen

När behovet att arbeta med rasterdata är relativt heltäckande i organisationen, som enligt alternativ 2 ovan, men önskan eller möjligheten att drifta och förvalta it-miljön saknas är ArcGIS Image for ArcGIS Online ett bra alternativ. Här får organisationen fortfarande kraftfulla möjligheter att samla in, hantera, bearbeta, analysera och tillgänggöra rasterdata av olika slag i en skalbar och säker infrastruktur – samtidigt som allt ansvar för driften hanteras av Esri på samma sätt som ArcGIS Online i övrigt.

4. Bestäm var datalagringen ska ske rent geografiskt men få hjälp med förvaltningen

Det sista alternativet är en kombination av alternativ 2 och 3, kan man säga. Med alternativet ArcGIS Image Dedicated tillgängliggörs fortfarande alla slags önskade rasterbildförmågor i organisationen, men istället för att lagringen sker i molnet på ArcGIS Online (där du inte behöver förvalta it-miljön) bestämmer din organisation om ni vill lagra data på Amazon Web Services eller Microsoft Azure istället – samtidigt som ni ber Esri att bygga upp och förvalta infrastrukturen och skala vid behov. Det här är ett utmärkt alternativ för organisationer som måste hantera och lagra sina bilddata inom specifika geografiska gränser.

Se webbinar om rasterbilder i ArcGIS

Jag hoppas du fått lite bättre insikt i vilka konkreta, tekniska lösningar som finns för att möjliggöra effektiv rasterdatahantering i din organisation idag. Vare sig behovet är mer lokalt eller mer heltäckande.

Har du inte sett vårt webbinar om rasterdata och fjärranalys? Fyll i formuläret nedan så får du en länk skickad till dig som tar dig till inspelningen.