Även om fristående programvara kan vara användbar för specifika uppgifter, erbjuder användningen av en plattform, såsom ArcGIS-plattformen, betydande fördelar som effektiviserar arbetsflöden och säkerställer hög IT-säkerhet. Med centraliserad datahantering, sömlösa arbetsflöden, avancerad databearbetning och skalbarhet som tillhandahålls av ArcGIS-plattformen ger man verksamheter möjlighet att optimera sin drönarverksamhet. Plattformen säkerställer med andra ord robust hantering av drönardata i din IT-miljö.

Med drönare går det snabbt att samla in data, framför allt om man är intresserad av ett resultat med 3D-visualisering. En fördel är också att anställda slipper utsätta sig för risker om det krävs mätning i trafikutsatta eller otillgängliga miljöer. Men det gäller att drönardata bearbetas och hanteras säkert.

1. Integrerade drönarappar

Med ArcGIS Drone2Map eller med Site Scan for ArcGIS fångar du högupplösta rasterbilder med drönare och får stöd för rasterarbete även offline. ArcGIS Drone2Map tillhandahåller en mängd verktyg och förmågor för kartering och geospatial analys och låter dig jobba med fotogrammetri i både 2D och 3D. Du kan med apparna skapa ortomosaiker, 3D-punktmoln och texturerade mesher och dela dina resultat och kartprodukter i organisationen. Om man har behov av fotogrammetri för större områden så finns det även andra mjukvaror såsom ArcGIS Reality.

2. Avancerad databearbetning och analys

ArcGIS-plattformen inkluderar avancerade databearbetnings- och analysfunktioner. Med plattformen går det att snabbt bearbeta stora volymer av drönardata, vilket möjliggör snabb bearbetning och analys. Genom att utnyttja plattformens möjligheter kan du skapa högupplösta 2D-ortofoton och höjdmodeller, samt 3D-punktmoln och mesher. Generera spektrala index, konturer och analyser off-line och i fältet med Drone2Map.

3. Framtidssäkrad lösning

Oavsett om du samlar in data för ett enstaka projekt eller hanterar en flotta av drönare för storskaliga operationer, kan en plattform med olika drönarappar tillgodose dina krav bättre. ArcGIS-plattformen erbjuder skalbarhet, vilket säkerställer att din verksamhet kan växa och anpassa sig allteftersom dina behov utvecklas. Dessutom tillhandahåller vår plattform regelbundna uppdateringar, vilket säkerställer att du har tillgång till de senaste funktionerna, tekniken och regelefterlevnaden.

4. Sömlös arbetsflöde

ArcGIS-Plattformen är designad för att integreras sömlöst med andra verktyg, vilket möjliggör ett smidigt arbetsflöde från datafångst till analys.   Denna integration eliminerar behovet av manuell dataöverföring eller konvertering, vilket sparar tid och minimerar fel. Genom att ansluta till din ArcGIS-portal för sömlös import och export får du analysklar data utan handpåläggning.

5. Centraliserad datahantering

ArcGIS-Plattformen erbjuder centraliserad datahantering, vilket gör att du effektivt kan organisera och lagra alla dina drönardata på ett ställe. I stället för att hantera data över flera applikationer tillhandahåller ArcGIS-plattformen en enhetlig och strukturerad miljö för datalagring och hämtning. Detta effektiviserar processen för datahantering vilket minskar komplexiteten och förbättrar datatillgängligheten för hela teamet.

Integrerade drönarappar säkrar och effektiviserar arbetet

ArcGIS-plattformen gör det enkelt för dig att placera objekt på rätt plats genom GIS samt lagra utfört arbete i en välbekant miljö. Du kan gå tillbaka till utfört arbete och jobba vidare med drönardata om så önskas. Genom att utnyttja ArcGIS-plattformen kan du maximera potentialen och säkra dina drönardata i din verksamhet.

Länktips:

Välj rätt drönarapp i ArcGIS

SRD använder ArcGIS för att rädda liv