Lär dig förbereda data för analys, använda ArcGIS Pro för att besvara frågor om de data du importerat samt skapa en rapport som påvisar resultatet av dina analyser. Med ArcGIS Lab får du stöd steg för steg.

I denna e-lektion, en så kallad ArcGIS Lab, får du testa på hur du kan använda geografiska analyser och ArcGIS Pro för att öka medvetenheten i en viss fråga. ArcGIS Lab är en helt distansbaserad utbildningsform som på ett konkret sätt och utifrån ett verklighetsnära perspektiv låter dig öva på olika verktyg, funktioner och förmågor runtom i ArcGIS.

Lab om analys i ArcGIS Pro hjälper dig hela vägen

Mer specifikt får du i denna lab agera utifrån en roll som lärare eller utbildare som vill att fler ska förstå hur korallreven utanför Hawaii mår. Du kommer träna på att hämta data från en extern källa; från en databas över koraller och svampdjur på djuphavet som National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) administrerar. Dessa data kommer du sedan utforska, analysera och arbeta vidare med i ArcGIS Pro och där svara på en mängd olika frågor som: var, vilka arter, hur utbrett, när siktades en viss korall? Och liknande.

Visualisera genom att kombinera karta med grafer och diagram, samt presentera dina slutsatser i en rapport.

Efter genomförd lektion har du lärt dig att:

  • Förbereda geografiska data för analys i ArcGIS Pro.
  • Skapa grafer och rapporter som sammanfattar dina slutsatser.

Rekommenderade förkunskaper och systemkrav

Du bör ha genomfört kursen Getting Started with Mapping and Visualization eller införskaffat motsvarande kunskap på annat sätt.

Du behöver även:

  • Tillgång till ArcGIS Pro, ArcGIS Spatial Analyst (som är ett tillägg)
  • Inlogg till ArcGIS Online
  • Behörighet att redigera och skapa nytt innehåll

Gå till ArcGIS Lab: Working with Charts and Reports in ArcGIS Pro