Det är en hel del nyheter i denna omfattande ArcGIS Online release som kommer att förenkla ditt arbete.  Uppdateringen från junireleasen inkluderar förbättringar i Map Viewer där man utvecklat funktionalitet för analyser samt det har kommit nya administrativa förbättringar såsom ökad kontosäkerhet. Det finns många fler nyheter för hela ArcGIS Online och några av höjdpunkterna kan du läsa i den här bloggen.

Map Viewer

Du som administratör eller medlem uppmuntras nu att konfigurera Map Viewer som den primära kartvisare för att dra nytta av nya funktioner och förbättringar som levereras med varje uppdatering.

Redigera relaterade poster

Du kan nu lägga till relaterade objekt när du konfigurerar formulär för redigering av attribut i Map Viewer. Relaterade tabeller visas i formuläret (se grön ruta nedan) och kan öppnas för redigering.

Med hjälp av formuläret kan attributvärden för de relaterade objekten uppdateras och läggas till vid behov under editering av geoobjekt.

Du kan läsa mer om detta:

Enklare att lägga till lager

Från rutan ”Lager” i Map Viewer kan du lägga till lager från ditt innehåll, favoriter, grupper, organisationen, ArcGIS Living Atlas etcetera. En förbättrad surfupplevelse i Map Viewer ger mer sammanhang och information om lager, baskartor och annat innehåll, vilket gör det lättare att lära sig mer och fatta beslut om vad du vill lägga till. Klicka på objektkortet (item card) för att se översikt, beskrivning, detaljer och lager av objektet. Klicka på ett lager för att visa dess fält, expandera ett fält för att se detaljer och sammanfattning.

För mer information, se Add layers to maps.

Den nya implementeringen är också tillgänglig från andra sidor, såsom ”objektsökning” (item search) och galleriet (gallery).

Förbättrad användarupplevelse med pop-up fönster

Lager popup-fönster är en viktig del för att skapa bättre kartinformation. Popup-fönster kan skapa en mer meningsfull visualisering av engagerande information för de som använder kartan. Med den här uppdateringen har designförbättringar gjorts för en bättre användarupplevelse med popup-fönster. Det innebär en förbättring av paginering av objekt och andra medier samt förbättrade färgramper och diagraminteraktion.

Dessa förbättringar är transparenta för den som skapat kartvisualiseringen och tillämpas då automatiskt. De kräver ingen modifiering av befintliga kartor eller lager för att utnyttja dem. Mer information om detta kan du läsa här .

Lägg till fokus på grupplager

När du arbetar med grupplager på en karta kan du nu visa ett specifikt lager utan att behöva dölja andra lager. Exklusiv synlighet kan ställas in under ”Synlighet” i rutan ”Egenskaper” för grupplagret. I det här läget kommer bara det aktiva lagret du väljer vara synligt. Detta är särskilt användbart när ett grupplager innehåller ett stort antal lager. Mer information finns se Create and manage group layers.

SVG-symbolstöd

Förutom .gif-, .jpg- och .png-filer kan du nu ladda upp Scalable Vector Graphics-bilder (.svg) när du designar ditt lager eller skapar en skiss i Map Viewer. SVG är ett webbvänligt format som lagrar vektorbilder och kan därför skalas upp eller ned utifrån behov med bibehållen upplösning.

Analys i Map Viewer

Map Viewers analysverktyg låter dig kvantifiera mönster och förstå samband i dina data. Analysverktygen är tillgängliga för alla medlemmar med rättigheter. Tillgång till rasteranalysverktyg kräver lämpliga privilegier, plus en ArcGIS Image for ArcGIS Online-licens. Du kan läsa mer kring licenser här.

Analysverktyg

Klicka på ”Analys” i verktygsfältet ”Inställningar” för att visa analysfönstret där du kan bläddra bland verktyg samt se tidigare analyshistorik. Analyshistorik visar vilka verktyg som har körts, resultat, vilka parametrar som används och eventuella fel eller varningar. Verktygen är organiserade efter funktion. Håll muspekaren över ett verktyg för att få mer information.

När du sparar din karta sparas analysverktygshistoriken tillsammans med den, så att andra kan se detaljer igen när du delar kartan. Detta ger andra ett sätt att använda den analys som du har gjort och modifiera och utöka den för eget bruk.

Analysförbättringar

Du kan nu bläddra efter lager direkt från vilket analysverktyg som helst, i stället för att bara välja lager som redan har lagts till på kartan. Klicka på “Bläddra bland lager” för att söka efter lager att använda för analys som för närvarande inte finns på kartan.

När du surfar kan du välja att lägga till lager på din karta eller endast använda det för analys. Analysresultaten kommer att läggas till som ett nytt lager i din karta. Du kan lägga till funktioner på en karta genom att skapa ett skisslager, som sparas med kartan. Analysverktyget inkluderar stöd för att använda skisslager som indata.

Rasterfunktioner

Rasterfunktioner är nu tillgängliga i Map Viewer, vilket ger ytterligare analys- och visualiseringsalternativ. Rasterfunktionskedjor  är kombinationer av rasterfunktioner som används för att skapa en specifik visualisering eller analys som kan upprepas och delas.

Du kan använda någon av de tillgängliga funktionerna direkt, eller bygga anpassade rasterfunktionskedjor från innehållssidan. Använd ”Raster Function Editor” för att kombinera rasterfunktioner för att skapa önskad visualisering eller analys.

Du kan läsa mer om detta här:

Konto och administration i ArcGIS Online

Förbättrad kontosäkerhet

Kontosäkerheten via multifaktorautentisering har förbättrats. Organisationsmedlemmar kan nu logga in på sina konton med säkerhetsnycklar och återställningskoder när multifaktorautentisering är aktiverad. Med säkerhetsnycklar kan medlemmar slutföra andrastegsverifiering säkrare när de loggar in. Återställningskoder är engångskoder som ger verifiering som andra steg när medlemmar förlorat åtkomst till sin autentiseringsapp.

Enklare att ta bort medlemmar

Det finns nu ett enklare sätt att ta bort organisationsmedlemmar. En serie dialogrutor guidar administratörer genom de nödvändiga stegen, inklusive att ta bort dem från grupper, ta bort licenser och överföra befintligt innehåll till en annan medlem.

Gruppmedlemshantering

Ytterligare medlemsinformation och filter finns nu tillgängliga för att hantera gruppmedlemskap i din organisation. Gruppägare och administratörer kan aktivera ytterligare filter som medlemskategorier, inloggningstyp och senaste inloggning när de utför uppgifter som att ta bort organisationsmedlemmar från grupper eller ändra grupproller. Du kan också välja alla medlemmar i listan när du tar bort medlemmar från en grupp, vilket gör det mer effektivt att hantera grupper med ett stort antal medlemmar. För mer information se Use member categories to manage group membership.

Nyfiken på att veta mer om ArcGIS Online? Läs här.