Tjänstebaserat GIS. Modernt GIS. Webb-GIS. Det är tre begrepp som brukar florera när ArcGIS ska förklaras på en övergripande nivå. Alla tre är visserligen korrekta men vad betyder de – egentligen?

Tekniska termer är inte alltid helt självklara. Särskilt sådana som tycks förekomma nästan slentrianmässigt och som alla andra verkar förstår men ändå inte tycks kunna förklara vid en kontrollfråga. Då kan det vara extra viktigt att stanna upp och tydliggöra vad termerna innebär, för att säkerställa att alla har samma syn på saken.

Precis det gör jag här med de tre begreppen tjänstebaserat GIS, modernt GIS och webb-GIS som jag, mina kollegor och andra i branschen ofta använder för att beskriva ArcGIS-plattformen.

Förstå tjänstebaserat GIS, modernt GIS och webb-GIS

Tjänstebaserat GIS. Begreppet ”tjänstebaserat” har funnits med länge inom generell it-utveckling men är fortfarande oklart för många. Det finns tekniska förklaringar som pratar om ett ”distribuerat it-system” och ”en struktur av löst kopplade kommunicerande tjänster” men det ger knappast ökad klarhet.

Bättre är att reda ut vad den tjänstebaserade tekniken ger dig, nämligen: ett enkelt sätt att ta del av olika slags information som kan finnas nästan var som helst på webben, och ofta via appar i mobilen.

Ett tjänstebaserat GIS gör det således möjligt för dig och dina kollegor att använda olika appar och produkter, och att över webben sömlöst dela och interagera med kartor och information mellan dessa.

Modernt GIS. Det moderna GIS:et handlar om att det geografiska informationssystemet använder sig av den senaste och bästa tillgängliga tekniken. Eftersom den tekniken idag i allt väsentligt är tjänstebaserad så är ”modernt GIS” synonymt med ”tjänstebaserat GIS”. ArcGIS-plattformen är ett modernt, tjänstebaserat GIS.

Webb-GIS. Även webbaserat GIS. Syftar kanske främst till att särskilja det moderna, tjänstebaserade GIS:et som idag alltså i stor utsträckning drar nytta av webben, ifrån det gamla sättet att jobba med GIS. Det gamla sättet innebär grovt beskrivet att du sitter lokalt på din dator med till exempel ArcMap eller till och med ArcGIS Pro installerat men utnyttjar inte kopplingen till internet, och varken hämtar eller delar data till ArcGIS Online eller portalen i ArcGIS Enterprise, och avstår ifrån att använda de olika ArcGIS-apparna som finns idag.

Exempel på ett tjänstebaserat, modernt, webb-GIS

Här kommer ett enkelt exempel på hur ett arbetsflöde i tjänstebaserat, modernt, webb-GIS kan se ut:

  1. En kollega samlar in data i fält med mobilappen ArcGIS Field Maps.
  2. De data som samlas in synkas till ett kartlager som används både i en dashboard som chefen på annan ort tittar på och i en karta som du jobbar med i ArcGIS Pro på lokalkontoret.
  3. Så snart synkningen är klar är både chefens dashboard och din karta uppdaterad med den senaste informationen, utan att någon har behövt gå in och manuellt ändra något.

Den tjänstebaserade GIS:et gör det alltså enklare att till exempel ajourhålla information och dela till rätt personer. Annorlunda uttryckt bidrar ett modernt GIS till digitalisering i organisationen, vilket ju är önskvärt på många håll.

Se webbinar om hur ett modernt GIS digitaliserar verksamheten

Kika gärna på vårt webbinar ”Digitalisera arbetet från kontor till fält” som berättar mer om hur ArcGIS underlättar och gör just det titel indikerar: digitaliserar i hela organisationen, från kontor till fält och tillbaka igen. Med stöd av ArcGIS-appar i ett tjänstebaserat GIS.