Behöver du på absolut snabbast sätt behöver flytta över en app från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder? Trots att de är byggda på helt olika tekniska plattformar finns några trick som snabbar på och underlättar.

Som vi har berättat om tidigare kommer ArcGIS Web AppBuilder pensioneras, till förmån för den moderna ersättaren ArcGIS Experience Builder. Läs gärna mer här:

Klurigare att byta över men fler möjligheter med ny teknik

Eftersom de båda appbyggarna är byggd på Javascript 3.x respektive Javascript 4.x, som rent tekniskt är väldigt olika varandra, går det inte att bara spara om en app byggd med Web AppBuilder till en ny app i ArcGIS Experience Builder.

Sannolikt är det egentligen inte ens önskvärt att tillhandahålla en exakt likadan app sprungen ur ArcGIS Experience Builder som en befintlig från ArcGIS Web AppBuilder, eftersom den förra erbjuder betydligt fler smarta funktioner än den senare.

Så går du från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder

Men ibland finns det inte tid eller resurser att omskapa från början, utan du behöver så snabbt som möjligt flytta över från äldre till nyare teknik men samtidigt erbjuda samma typ av funktionalitet och gränssnitt som användaren är van vid.

Då finns det mallar och metoder som hjälper dig med just det, inbyggt i ArcGIS Experience Builder. Du behöver fortfarande bygga upp appen från grunden men tipsen underlättar.

Drygt 20 minuter in i den här presentationen får du följa med steg för steg och se hur det kan gå till när en befintlig app i ArcGIS WebAppBuilder tar form i ArcGIS Experience Builder.

App byggd med ArcGIS Web AppBuilder

Så här (ovan) ser den ursprungliga appen, byggd i ArcGIS Web AppBuilder, ut.

App byggd med ArcGIS Experience Builder

Och så här kommer den se ut för användaren när den byggts om så likartat som möjligt i ArcGIS Experience Builder. Rätt likt, eller hur?

Olika mallar att välja på i ArcGIS Experience Builder

ArcGIS Experience Builder har flera olika mallar som hjälper dig på vägen. Under mallsektionen Web AppBuilder classic hittar du de templates du är van vid som arbetat i den äldre appbyggaren.

Gör mer med ArcGIS Experience Builder

När det väl finns tid senare hoppas jag att du kikar på vilka fler möjligheter som finns när du ändå har bytt över från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder. Kanske intresserar det till exempel att integrera ett formulär från ArcGIS Survey123, som är en av min kollegas favoriter?