I denna ArcGIS Lab – en särskild typ av e-kurs – guidas du steg för steg igenom ett givet scenario och lär dig den här gången att analysera demografiska data i ArcGIS Insights.

En ArcGIS Lab har ett särskilt fokus på att stötta dig i varje moment samtidigt som varje genomförd e-kurs inte ska vara längre än några timmar. Den här gången rör det sig om en beräknad utbildningstid på drygt tre timmar.

Undersök hur demografin spelar roll för gränsdragningar

Det scenario du kommer tränas inom för att lära dig utföra analyser i ArcGIS Insights handlar i grova drag om att du ska undersöka hur politiska förslag avseende nya gränsdragningar av valområden påverkar och påverkas av en befintlig demografi.

ArcGIS Insights innehåller alla de olika statistiska verktyg du kan tänkas behöva för att utföra analyser effektivt. Och förutom att du får tillgång till både vanliga som mer sällsynta grafer, tabeller, diagram och annat kan du också dra nytta av möjligheten att komplettera med interaktiva kartor.

Kursen börjar med att du får ladda ner ett dataset. Du behöver alltså inte leta runt efter data att analysera och arbeta utifrån, allt ingår i kursen. Sedan är det bara att följa de instruktioner som kommer.

Rekommenderade förkunskaper och systemkrav

För att genomföra denna ArcGIS Lab om ArcGIS Insights behöver du:

Du kan lära dig ännu mer om ArcGIS Insights genom att genomföra alla kurserna i denna läroplan.

Gå till ArcGIS Lab: Exploring Demographic Data Using ArcGIS Insights Online