Det finns många möjligheter att presentera sina geografiska data i webbapplikationer från ArcGIS för att tillgängliggöra informationen online. Jag har tagit fram tre olika kartvisualiseringar som ger exempel på hur det kan se ut när samma dataset visas i tre olika appar, för lika många målgrupper.

ArcGIS erbjuder flera konfigurerbara appar där du kombinerar karta med visualisering i form av listor, diagram och infografik. Samtidigt som det är interaktivt och låter mottagaren själv undersöka de data du presenterar. I slutänden handlar det om att göra insikterna i data lättare får målgruppen att ta till sig.

Mina tre exempel utgår ifrån ett dataset om användningen av jordbruksmark under 2007 respektive 2022 i Örebro län.

Karta 1. Utforska komplexa data enkelt på egen hand

 • Målgrupp: Dataanalytikern eller GIS-experten som behöver kunna gräva vidare i datat
 • Produkt: ArcGIS Insights, primärt för visning och användning på datorskärm

ArcGIS Insights finns som webb- och desktopapplikation och är skapad både för den som är väl bevandrad inom GIS, men även kollegor eller samarbetspartners som arbetar bredare med analys och beslutsstöd. Appen är uppbyggd för att du och andra på ett enklare sätt ska kunna utforska komplexa dataset – gärna från flera olika datakällor – och undersöka hur olika variabler och fenomen samvarierar. Den låter dig visualisera hela analysprocessen som ett transparent och effektivt underlag för beslut.

Interaktiva kort låter dig visa olika data sida vid sida, alternativt samma data på olika sätt. Korten är samtidigt länkade till varandra och till kartan så när användaren interagerar med data i ett kort aktiveras motsvarande data på de andra korten. Filmen nedan är 1 minut och 30 sekunder lång, klicka igång den så ser du exempel på hur det funkar.

Till den här visualiseringen har jag till exempel tänkt på att:

 • Färgerna passar in på temat för datasetet (naturnära toner) samtidigt som de samverkar bra med varandra.
 • Säkerställa att det operativa lagret syns väl, genom att välja en diskret, grå baskarta.
 • Korten är synliga på laptop och drar nytta av hela ytan, samtidigt som användaren inte behöver skrolla vare sig neråt eller åt sidan för att kunna se allt som sker på korten.
 • Data visualiseras både på en karta, som bubbeldiagram och stapeldiagram, vilka sinsemellan kan filtreras ytterligare direkt av användaren. Tips! I ArcGIS Insights kan du även filtrera kartans data utifrån klasserna i teckenförklaringen.

Karta 2. Dela den viktigaste informationen på ett ögonblick

 • Målgrupp: Chef och beslutsfattare som behöver se helhetsbilden snabbt
 • Produkt: ArcGIS Dashboards, primärt för större skärmar med möjlighet att göra förenklade vyer även för mobil

ArcGIS Dashboards är bra när du har en målgrupp som direkt behöver skaffa sig nulägeskoll. Det går att skapa underliggande flikar och möjliggöra filtrering men fokus är framför allt att göra det enkelt för chefer och beslutsfattare att med ett ögonkast få ett faktabaserat nuläge som hjälper dem att fatta relevanta beslut. Det här är extra viktigt i kritiska lägen.

Vy i ArcGIS Dashboards, en app bra för kartvisualiseringar

Till den här visualiseringen har jag bland annat valt att:

 • Tydligt visa det geografiska område som avses (Örebro län) genom att klippa ut gränserna och dölja allt utanför (clipping mask). Se här hur du gör. En lätt skuggning bakom länet ger det lilla extra.
 • Jag har hållit fast vid motsvarande färgskala och ljusgråa baskarta som jag gjorde i ArcGIS Insights, men här har jag utgått från en karta jag skapat i Map Viewer.
 • De detaljer som målgruppen – beslutsfattare – kan anses mest intresserade av har fått gott om utrymme, såsom de största kategorierna av markanvändning och hur många hektar mark som brukas totalt sett.
 • Om användaren zoomar in i kartan anpassar sig den övriga grafiken i relation till zoomomfånget. Det här är en frivillig inställning. Ett annat alternativ är att filtrera data med exempelvis ett lassoverktyg. Eller inte alls, du väljer.

Karta 3. Anpassa karta och data till alla skärmstorlekar

 • Målgrupp: Alla typer av slutanvändare
 • Produkt: ArcGIS Experience Builder, när du behöver kunna skräddarsy och visualisera dina datamängder optimalt oavsett vilken enhet mottagaren interagerar med dina data ifrån

Ibland är det viktigt att kunna styra exakt hur en karta ser ut och beter sig i olika enheter. Det här är extra viktigt om du arbetar med mer komplexa dataset. På en större skärm får mer plats på samma yta utan att det blir för fullt men på en liten mobilskärm behöver du ofta sålla bort eller i alla fall förenkla vilka data som visas i kartan. Då är ArcGIS Experience Builder ett bra val.

Vy i ArcGIS Experience Builder på stor skärm respektive mobil, en app bra för kartvisualiseringar

För den tredje och sista kartvisualiseringen har jag valt att göra det enkelt för användaren att jämföra vilken typ av markanvändning som skedde 2007 med de förändringar som skett mellan 2007 och 2022 i fråga om arealer.

 • För att särskilja datamängderna som påvisar brukar mark antingen 2007 eller 2022, har dessa fått en kontrasterande färgskala (grön) som samtidigt lirar bra med sina naturnära toner som jag behållit från de tidigare två apparna.
 • För de gröna cirklarna har jag dessutom använt olika effekter och blandningslägen. Det finns många olika sätt att använda blandningslägen (blend modes) på. Här är en film som kortfattat går igenom grunderna.
 • Baskartan är fortfarande ljust grå och diskret, så att själva datapunkterna och -polygonerna framträder synligt.
 • Kartan för visualisering på mobilen har förenklats. En teckenförklaring finns tillgänglig men är här lagd i en sidopanel som går att stänga för att kunna maxa själva kartans storlek.
 • En så kallad swipe-funktion inbjuder till interaktivitet som engagerar och gör användaren nyfiken på att förstå mer om vad som ändrats var.

Jag hoppas du blivit inspirerad att utforska dessa och fler av de konfigurerbara apparna i ArcGIS, och att du fått lite tips om hur du kan göra olika kartvisualiseringar beroende på målgrupp och behov.