Funderar du som bäst på hur du ska installera ArcGIS på din dator? Då vill jag stoppa dig en stund, eftersom ArcGIS är så mycket mer än ett enkelt program som du bara installerar och jobbar med lokalt. Det är ett smörgåsbord av samverkande produkter, appar och tjänster. Häng med när jag hjälper dig förstå ArcGIS som system – för när du har grepp om hur det funkar kommer du snabbare få valuta för dina pengar.

Tiden när någon form av skiva eller diskett användes för att installera ArcGIS på datorn är sedan länge förbi.

ArcGIS är istället ett helt system, eller en plattform, av sinsemellan kompatibla applikationer, produkter och tjänster som gör GIS:et nåbart överallt ifrån, oavsett enhet eller plats i världen. Det låter dig, dina kollegor, samarbetspartner och externa intressenter att samarbeta sömlöst med full tillgång till de kartor, data och annan information ni behöver.

Konceptuell bild över ArcGIS som system

En konceptuell bild över ArcGIS som system och de viktigaste delarna.

Förstå ArcGIS som system – så hänger det ihop

På en konceptuell nivå består de viktigaste delarna av ArcGIS av:

  • ArcGIS Online. Låter dig och andra jobba med GIS varsomhelst och från vilken dator som helst. Ta del av eller skapa kartor, data och appar och dela internt eller externt med andra. Ett inlogg och internetuppkoppling är allt som behövs. Inga installationer lokalt på datorn sker utan allt arbete sker direkt på webben; i molnet. Löpande underhåll, inklusive säkerhetsuppdateringar, hanteras direkt av Esri, du behöver inte göra något. Denna typ av webbapplikation kallas även för SaaS, Software as a Service.
  • ArcGIS Enterprise. Erbjuder möjligheten att arbeta med GIS på motsvarande sätt som ArcGIS Online men här är det din organisation som ansvarar för all typ av underhåll och uppdateringar. Det gör samtidigt att ni kan välja var datalagring sker; på ett eget moln eller egna servrar. Kallas även ”on premise”. Det här är ofta ett givet val för större eller mer komplexa organisationer som behöver kunna hålla sitt GIS bakom egna brandväggar. Tillgång till ArcGIS Online ingår alltid och kan nyttjas för den typ av information och dataöverföring som inte behöver hanteras lika restriktivt.
  • ArcGIS Pro. En applikation som (fortfarande) installeras lokalt på en dator. Utgör det ultimata verktyget för dig som behöver arbeta professionellt med GIS. Du kan visserligen arbeta 100% avskärmat från webben men mest värde av ArcGIS Pro får du när du drar nytta av desktopapplikationens sömlösa koppling till andra ArcGIS-appar för att på olika sätt dela och ta del av andras kartor, geografiska analyser, rapporter och annat. Den så kallade portalen i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise möjliggör detta.
  • Appar. Faktum är att appar – små och stora, för mobil, webb och desktop – i hög grad bidrar till värdefull funktionalitet i ArcGIS-systemet. Appar gör att kartor, data och annan information på ett effektivt och ögonblickligt sätt kan delas mellan skapare och mottagare, alldeles oavsett om den som tar emot just där och då sitter framför datorn på kontoret eller står med sin mobil i hand ute i skog och mark.

Dessutom finns stora möjligheter att utveckla egna applikationer och anpassa ArcGIS ännu mer om önskemål finns.

ArcGIS implementeras baserat på behov

Som jag hoppas att du förstår är det här inget som inte är möjligt att installera via en enkel disk, på en enskild dator. Det är helt enkelt för många delar. Vi brukar istället prata om att ArcGIS implementeras.

En implementation ska alltid utgå ifrån din organisations unika behov så att ni får tillgång till just de förmågor och den funktionalitet ni behöver. För att det ska kunna ske behöver ni göra en viss hemläxa där ni reder ut hur ni vill arbeta med GIS:et. Men med det arbetat genomfört öppnas också alla möjligheter upp som ArcGIS har att bjuda på.

Ladda gärna hem vårt webbinar om hur arbetsflöden kan digitaliseras från kontor till fält, med stöd av appar, portal och ArcGIS i molnet.