Anser du att det är bäst för eleverna att först lära dem ArcMap? Och att det först därefter kan vara aktuellt att introducera ArcGIS Pro? Då är min uppmaning till dig: sluta utbilda i ArcMap. Det är bara en omväg.

ArcMap såg dagens ljus för över två decennier sedan; millennieskiftet 1999 och 2000, i form av en programvara som installerades lokalt på varje dator. Långt innan Facebook, Instagram och en smart mobil fanns var persons ficka. Det är till och med sannolikt att dina elever gick i blöja på den tiden, eller kanske inte ens var födda då…

ArcGIS Pro är den programvara för professionellt arbete inom GIS som gäller numer, byggd på den senaste tekniken som den är. Alla lärdomar som dragits av föregångaren ArcMap och önskemål som inkommit från användare genom åren, samlas i ArcGIS Pro för att erbjuda funktioner och förmågor som är ändamålsenliga utifrån dagens och morgondagens förutsättningar och utmaningar.

Fördelar med ArcGIS Pro över ArcMap

Några övergripande skillnader mellan ArcMap och ArcGIS Pro är att den senare:

  • Är betydligt starkare ”under huven”, vilket innebär att arbetsflöden och analyser kan ske snabbare.
  • Tillhandahåller effektivare sätt att utföra uppgifter på, vilket gör en del gamla funktioner överflödiga.
  • Har ett uppdaterat och helt ombyggt gränssnitt som gör det enklare att hitta och jobba i produkten.

Beskrivet på ett annat sätt innebär detta att den som först lär sig ArcMap ändå måste lära om för att kunna använda ArcGIS Pro smart. Det är inte särskilt effektivt.

I den här introduktion får du en känsla för hur gränssnittet i ArcGIS Pro är uppbyggt, vilket alltså skiljer sig så pass från ArcMap att det inte är värt att utbilda eleverna i ArcMap först. Lär dem ArcGIS Pro direkt istället. 

Sluta utbilda i ArcMap – ArcGIS Pro erbjuder allt och lite till

När ArcGIS Pro var relativt nytt saknades fortfarande viss funktionalitet vilket gjorde att några organisationer stannade kvar i ArcMap ett tag till. Detta stadium är sedan flera år passerat, ArcGIS Pro har idag fullt ut ersatt allt önskvärt i ArcMap och har dessutom mycket mer att ge.

När eleverna lämnar föreläsningssalarna och ger sig ut i arbetslivet är det således en konkurrensfördel att ha lärt sig det GIS som används av kommande arbetsgivare, och där är det nästan uteslutande ArcGIS Pro som gäller.

Så gör dina elever en tjänst: sluta utbilda i ArcMap. Börja direkt med ArcGIS Pro istället.

Läs gärna mer om hur ArcGIS kan användas inom grund- och gymnasieskola respektive universitet och högre utbildning.