Det går att göra många modifieringar av appar i ArcGIS bara med utgångspunkt i standardkonfigurationen. Men ibland vill du kunna styra utseende och funktionalitet mer, utan att för den sakens skull behöva utveckla en massa nytt. Kanske önskar du att dina indikatorer i en dashboard ska skifta färg utifrån vissa värden? Då kan denna e-kurs om Arcade i ArcGIS Dashboards vara lösningen, för du lär dig att göra just den typen av anpassningar.

Arcade är ett skriptspråk inspirerat av JavaScript men har förenklats och anpassats specifikt för ArcGIS så att det ska bli så lätt som möjligt för dig som aldrig kodat förut att komma igång.

Samtidigt innebär likheten med JavaScript, men även Python, att du som har erfarenhet av någon av dessa redan har en bra grund att utgå ifrån.

Se introduktion om Arcade

Om du är helt oerfaren inom allt som rör skriptspråk och kodning kan jag varmt rekommendera att du kikar på den här introduktionen (8 minuter) som ger en bra och övergripande förklaring av vad Arcade är:

I denna korta film får du en bra grundförståelse kring Arcade.

E-kurs lär dig Arcade i ArcGIS Dashboards

Arcade funkar på olika sätt med olika ArcGIS-appar, eftersom apparna är skapade för olika ändamål. I den här e-kursen kommer du lära dig använda Arcade inom ArcGIS Dashboards.

I ArcGIS Dashboards ligger fokus framför allt på att använda Arcade för att anpassa utseende och funktionalitet kopplat till listor, indikatorer och tabeller:

  • Listor. Gör beräkningar och komplettera med ytterligare information för att skapa en kontext.
  • Indikatorer. Bestäm att vissa indikatorer (numeriska värden) som ska visualiseras på ett visst sätt, till exempel vara gröna inom ett visst intervall och röda inom ett annat. Så länge du har en koppling mellan indikatorn och datakällan kommer färgen på indikatorn ändras automatiskt baserat på hur du har skrivit ditt Arcadeuttryck.
  • Tabeller. Bestämma vilka data som ska visas och hur mer i detalj. Tänk på att du kan kombinera med till exempel visning av indikatorer.

Rekommenderade förkunskaper och programvara

För att lyckas bra med e-kursen rekommenderar jag att du först har genomfört antingen ArcGIS Pro Basics eller ArcGIS Online Basics, alternativt har införskaffat motsvarande kunskap på annat sätt.

Det är en fördel om du kan en del JavaScript eller Python men det är inget krav.

Du behöver följande programvara och behörighet i ArcGIS:

  • Konto i ArcGIS Online med administratörsrättigheter
  • Rollen Publisher eller motsvarande
  • ArcGIS Dashboards

Efter slutförd kurs kommer du kunna:

  • Anpassa ArcGIS Dashboards med stöd av Arcade.
  • Skriva uttryck i Arcade för visualisering i ArcGIS Dashboards.

Till e-kursen: Using Arcade Expressions in ArcGIS Dashboards