Det lönar sig att ha koll på och förstå hur din organisations ArcGIS-installation används. Om du måste utföra jobbet manuellt är risken stor att det inte blir gjort så ofta som behövs för att användningen av GIS-portalen ska kunna optimeras fortlöpande, och portalens resurser nyttjas mer och bättre av fler.

Statistik lär dig hur din organisation använder ArcGIS. I praktiken innebär det att du som GIS-administratör kan prioritera vilka aktiviteter du ska fokusera på. Användarrapporter hjälper dig att:

  • Se vilket innehåll som används och därmed prioritera GIS-organisationens resurser bättre, exempelvis avgöra vilket innehåll som ska förvaltas centralt
  • Konstatera vilket innehåll som används var och på så sätt upptäcka möjligheter till synergier med andra delar av verksamheten eller för delen vita fläckar i användningen
  • Upptäcka fel och kvalitetsbrister i innehåll
  • Veta hur innehåll delas, något som är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt
  • Identifiera licenser som inte används och därmed spara pengar

Script automatiserar användarrapporter

Via Python kan du automatisera rapporthantering och schemalägga uppdateringar till driftade tabeller i ArcGIS.

Visste du att Esri Sverige har tagit fram ett script som gör precis det här för användarrapporter?

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med det.

Överblick över användare, innehåll och aktivitet

Du kanske känner till ArcGIS Monitor sedan tidigare, ett verktyg som övervakar hur ArcGIS Enterprise som system och servern det är installerat på mår. Det kombineras med fördel med vårt script, som alltså monitorerar användare, innehåll och aktivitet i portalen. Resultat från monitoreringsscriptet presenteras alltså i driftade tabeller som uppdateras kontinuerligt, och kan visualiseras och analyseras i ArcGIS Dashboard, ArcGIS Insights eller ArcGIS for Power BI.