Hösten är äntligen här och Safe Software har precis släppt en ny version av FME. I FME 2023.1 hittar vi en hel del nytt som ökar användarvänlighet och effektivitet såsom AI-assisterade dialoger och smartare samarbetsfunktioner. Här kan du läsa om några av de viktigaste nyheterna.

FME Form

Ta hjälp av AI

AI-assisterade dialoger hjälper dig att snabbt och effektivt för att få till rätt syntax för SQL -frågor och Regex- och Pythonscript.

Det blir enklare att jobba tillsammans

Tack vare förbättrad synlighet av skillnader blir samarbetet enklare när olika versioner av samma workspace jämförs med varandra i Visual Compare. Uppdateringar och nya objekt markeras tydligt (i gult och blått). Kontrollerna (Navigator, Canvas, Scrollbar) synkas kontinuerligt så att samma information visas på vänster och höger sida, vilket du kan se nedan.

FME Flow

Med FME Flow kan du förstå och debugga automationer. Tack vare FME Flow 2023.1 blir det enklare att förstå dina automationer och var problem kan uppstå. Nu är det möjligt att se hur många events som flödar genom processen och även vilka och hur många Triggers eller Actions som dras igång.

Få överblick och kontroll över dina projekt

I FME Flow Project är alla beroenden inkluderade när nya automationer läggs till ett projekt och de är synliga i användargränssnittet. Om beroenden (t.ex. workspace eller databasanslutningar) förändras efterhand, uppdateras projektet automatiskt. Vid import av ett projekt redovisas alla ingående komponenter, vilket innebär att det blir enkelt att kontrollera att allt är som det ska innan projektet importeras. Detta innebär att det blir ännu enklare för dig att importera och exportera projekt.

Låt FME göra jobbet där data finns

Idag lagras sällan alla data centralt utan är distribuerad till olika platser inom din organisation eller i molnet.  I FME 2023.1 introduceras Remote Engines – vilket gör det möjligt att installera engines där data lagras och sedan koppla ihop allt till samma FME Flow Core. Det finns många fördelar att låta FME göra jobbet där data finns:

  • Påverkas ej av långsamma nätverk eller fördröjning p.g.a. data ska hämtas på ett ställe och processas på ett annat
  • Lättare att efterleva säkerhetsföreskrifter och andra regler när data ligger på originalplats

En FME Flow implementation kan nu bestå av Engines på Azure, Amazon, On-prem m.m. och vara kopplade till samma FME Flow Core. Implementationen konfigureras från ett ställe – FME Flow Core.

Övrigt

Stöd för nya dataformat

FME 2023.1 stöder nu även dessa format:

  • Cloud Optimized GeoTIFF (COG)
  • Cloud Optimized Point Cloud Reader (COPC)
  • FlatGeobuf
  • GeoParquet
  • ZARR

Länktips

Vill du veta mer? Safe Software presenterade nyheterna i FME 2023.1 i ett webbinar 20 september.

Passa på och titta här på genomgången. 

Mer om FME finner du här.