Tro inte att ArcGIS Online är simpelt bara för att det inte är en klassisk desktopinstallation. Faktiskt så erbjuder ArcGIS Online förmågor som alltmer närmar sig ArcGIS Pro samtidigt som det är överlägset på att göra GIS:et tillgängligt, i både stor och liten skala. Det finns ingen anledning att avstå dessa möjligheter och tekniska framsteg.

ArcGIS Online växte fram ur ett behov av att dela sina kartor, geografiska analyser och geodata med andra än enbart den innersta kretsen. Ett behov som dåtidens lösning – att ha sin GIS-programvara installerad lokalt och bara vara tillgänglig från just den datorn – inte kunde täcka.

ArcGIS närmar sig desktop-GIS:et alltmer

Sedan lanseringen 2012 har förmågorna utvecklats enormt. Med ArcGIS Online kan användare idag göra mycket av det som tidigare bara var möjligt i ett desktop-GIS, till exempel:

  • Skapa kartor.
  • Utföra geografiska analyser.
  • Redigera data.
  • Samla och ge åtkomst till organisationens geodata och annan data.

Vad ArcGIS Online därutöver har är förmågor som tillgängliggör GIS:et på en mängd olika sätt. Det handlar till exempel om att skapa applikationer för särskilda ändamål, sätta samman arbetsflöden eller publicera karttjänster genom vilka dina kartor, data, analyser, rapporter och annat som du har lokalt på din desktop – alternativt direkt på ArcGIS Online! – kan delas till kollegor, samarbetspartners, den breda allmänheten eller vilka du än samarbetar med på ett enkelt sätt.

Förvänta dig ett modernt GIS

Till skillnad från ArcGIS Pro, det desktop-GIS som gäller för professionella GIS-experter idag, huserar ArcGIS Online helt och hållet i molnet. Det är alltså tillgängligt från vilken enhet som helst, var som helst, så länge internetuppkoppling finns och korrekta inloggningsuppgifter används. Ingen installation behövs (eller är ens möjlig) på datorn.

Låt oss stanna här ett ögonblick.

Med ArcGIS Online blir GIS:et alltså tillgängligt i princip var som helst. Över hela världen, om du så vill. Det är ett stort hopp ifrån ”just den datorn” som länge var det enda sättet att komma åt sitt GIS.

Den här tillgängligheten är precis den typ av tekniska förmågor vi förväntar oss i alla andra sammanhang idag. Du ska kunna begära minst lika mycket av ditt GIS och det är precis det som ArcGIS Online på många sätt representerar.

Se film som introducerar ArcGIS Online

Dagens ArcGIS Online ger dig alltså många av de funktioner som varit förbehållet ArcGIS Pro, eller tidigare ArcMap, och ger dessutom väldigt mycket mer i form av sömlösa samarbetsmöjligheter och lättanvända appar och gränssnitt.

Använd för all del mer än gärna ArcGIS Pro för de komplexa uppgifter det är byggt för men räds inte att flitigt utnyttja de lättåtkomliga förmågorna som ArcGIS Online tillhandahåller.

I den här filmen (9 min) får du en bra sammanfattning av vad ArcGIS Online är, en snabb överflygning över hur gränssnittet ser ut och några exempel på hur andra använder det för att dela information: