Vill du komma i gång med nätverksanalyser, för att till exempel beräkna körtider eller identifiera snabbaste vägvalet? Då behöver du ett dataset anpassat för det. I en särskild utbildningsdemo får du lära dig förbereda data för nätverksanalys.

Att du kan utföra geografiska analyser i ArcGIS vet du redan men alla analyser sker, naturligtvis, på olika sätt. Nätverksanalyser är den typ analys du gör när du har ett vägnät eller motsvarande och vill räkna ut till exempel olika körtider eller avstånd.

I den här utbildningsdemon får du en genomgång i hur du skapar ett dataset i ArcGIS Pro att utföra nätverksanalyser på. Demon är drygt sex minuter lång och visar hur du förbereder datasetet så att det är anpassat för att besvara den aktuella frågan. I det här fallet är frågan ”hur lång tid tar det att gå från en viss position till en annan?”.

Tillägg i ArcGIS Pro vidgar nätverksanalyserna

När du har fått kläm på det här med dataset för nätverksanalys kan det vara läge att kolla in ArcGIS Network Analyst, vilket är ett tillägg till ArcGIS Pro eller ArcGIS Enterprise och som ger dig verktygen du behöver för att utföra även riktigt avancerade nätverksanalyser.

I en inspelad workshop kan du lära dig mer.

Oväntad användning av nätverksanalys

Jag vill passa på att tipsa om att nätverksanalyser kan användas inom fler branscher än till exempel transport och industri, som kanske är det första man tänker på. Till exempel använder Eslövs kommun ArcGIS Network Analyst för att optimera schemaläggning och besök inom hemtjänsten. Det är knappast det första de flesta tänker på!

Till utbildningsdemon: Prepare Data for Network Analysis in ArcGIS Pro