FME är ett verktyg för att konvertera och hantera data. Det är särskilt användbart i sammanhang där du behöver upprepa en dataprocess om och om igen. Desto mer omfattande datamängder med skiftande datatyper, desto mer kan FME hjälpa dig och desto mindre blir risken för de fel som den mänskliga faktorn oundvikligen kan orsaka. Men lite mer konkret – hur kan man hantera data effektivare med FME?

FME är fantastiskt att jobba med, det är jag långt ifrån ensam om att tycka. Jag har funderat ett varv på vilka mina bästa tankar, tips och rekommendationer är kring FME. Det blev snabbt en fyllig lista som jag delar här, och som jag hoppas att du få användning av. Mycket nöje med FME!

De största fördelarna med FME

1. Integrera med FME. Alla organisationer behöver hantera data idag, och data behöver ständigt skickas mellan olika datorer och system. Att bearbeta alla dessa data manuellt tar mer tid i anspråk än vad som egentligen finns. Därför är det en smart idé att se på FME som en integrationsmotor för alla slags data i organisationen; inte bara geodata. För FME förstår ju långt mycket mer än så.

I den här filmen (5 min) får du en bra överflygning av hur FME i kombination med ArcGIS funkar.

2. Låt FME sköta de tråkiga delarna. Med FME Flow (tidigare FME Server) kan du bygga webbappar som hanterar tidskrävande eller repetitiva uppdrag eller leveranser åt dig. I stället för att till exempel ta emot material direkt i mejlen kan du skapa ett arbetsflöde där en webbapplikation ser till att data som laddas upp dit processas på rätt sätt innan de ens når fram till dig. Och om data laddas upp felaktigt, i ett filformat du inte önskar så kan antingen FME konvertera direkt åt dig eller så får avsändaren tillbaka sina data och kan rätta till på en gång utan att flödet först behöver gå via dig.

3. Det ArcGIS Pro kan, kan FME. Många av de verktyg du är van vid från ArcGIS Pro finns i FME, såsom buffer, clip, overlay-analyser och så vidare. Det här betyder att du kan automatisera analyser och dessutom sätta upp FME-modeller där flera analyser görs efter varandra. Kanske vill du passa på att anpassa attributen så att de stavas på samma sätt, eller göra någon annan justering? Då kan du inkorporera det i datamodellen också.

Buffer i FME

Så här kan det se ut när du använder verktyget Buffer i FME.

Närliggande teknik

4. Komplettera med Python. FME är på många sätt smått fantastiskt men vem behöver inte hjälp ibland? Då är det bra att veta att du kan använda Python i FME för att finslipa vissa delar i modellen.

5. Prata med API:er utan att kunna Python – eller nyttja AI och ChatGPT. FME erbjuder något som kallas HTTPCaller. Det låter din datamodell bland annat kommunicera med olika API:er, vilket är ett bra alternativ för dig som kanske inte kan eller vill använda Python. Du kan även använda HTTPCaller om du vill dra mer nytta av exempelvis AI och ChatGPT. Se mer i den här filmen (8 min).

HTTPCaller gör att FME-modellen kan hämta data automatiskt från en angiven källa för att till exempel se till att ett datalager i en karta är ständigt aktuellt. I praktiken innebär det att du kan sätta upp en modell och sedan gå på semester och känna dig trygg i att kartan fortsätter uppdateras även när du är borta.

6. När FME-behovet är lokalt. Om du har begränsade behov av FME och bara behöver jobba lokalt i ArcGIS Pro kan du använda ArcGIS Data Interoperability, vilken bygger på FME:s teknik. ArcGIS Data Interoperability har inte lika många funktioner och verktyg som FME och läser färre filformat men täcker vanligen alla de behov som finns när det räcker med lokal hantering av data.

Att börja på en ny modell – eller den allra första

7. Skissa på modellen först. Innan du börjar bygga upp en ny datamodell är en god idé att skissa på dataflödet först för så fort modellen börjar växa och bli stor blir det svårare att ha överblick och komma ihåg var i flödet olika information och data tillkommer. Se därför också till att dokumentera ditt arbete.

8. Gör anteckningar som beskriver ”varför”. I stunden är det sällan några problem att ha koll på varför du gör vissa val men när du kommer tillbaka till modellen senare, eller kanske får överta en kollegas modell, är det oerhört tacksamt att förstå bakgrunden till olika beslut. Utnyttja därför möjligheten att lägga till anteckningar och i dem beskriva varför du gör något, snarare än vad du gör. Du kan göra anteckningar som täcker hela modellen, som är kopplade till en viss sektion av modellen eller till enskilda objekt.

Anteckning i FME

Anteckningar kan läggas till på flera sätt i FME.

9. Den allra första modellen. Är du ny inom FME? Ett bra sätt att komma i gång med FME är att börja med ett arbetsflöde du redan kan. Kanske har du en process i ModelBuilder eller ett Pythonscript? Fördelen med att utgå ifrån något du redan har är att du samtidigt har ett facit, och därför enklare kan hitta och rätta till fel i din FME-modell och också snabbare lära dig hur FME funkar. När du blivit lite varm i kläderna är det bara att bygga vidare på mer avancerade modeller.

10. Kopiera från andra. Det finns ett varmt och välkomnade community inom FME. Alla problem som du stöter på har sannolikt någon annan redan varit med om och löst, i alla fall till stor del, och de modellerna kan du ofta kopiera och bara modifiera det som behövs för ditt ändamål. Ta därför för vana att fråga om hjälp, då kommer du framåt snabbare och smidigare.

Det var min samlade tipslista. Jag hoppas att du har hittat ett och annat som hjälper dig att hantera data effektivare med FME!