För att ta sitt ansvar i ägandet av data är det viktigt att etablera en god rutin för uppdateringen och ajourhållandet av metadata, inte minst när data delas ut till andra användare. Och för att lyckas med det behöver du veta hur metadata i ArcGIS funkar. Här beskriver jag ett exempel.

Metadata är data om data: Vem som tog fram det, när det skapades, själva datats noggrannhet och vilka användarvillkor som gäller. Dessa är alla otroligt viktiga komponenter i metadatat.

Metadata kan finnas var som helst. Jag är säker på att du någon gång stött på ReadMe-textfiler som hänger med nedladdade zippade mappar eller data dictionaries i PDF-format. Metadata inom ramen för ArcGIS har också en teknisk betydelse eftersom det organiseras i XML-filer som lagras tillsammans med objektet (exempelvis en geoobjektklass eller en geoobjekttjänst).

Så här funkar metadata i ArcGIS

För att exemplifiera hur metadata fungerar och hur man får tillgång till det inom ArcGIS så har jag valt ett dataset över brandstationer i Sverige som tillgängliggörs via en öppen dataportal skapad i ArcGIS Hub.

objektvy i ArcGIS Hub

Ovan ser du objektets initiala vy på ArcGIS Hub. För att visa mer information om det objektet så klickar jag på View Full Details, till vänster.

Objektsida i ArcGIS

Väl inne på objektets fullständiga objektsida så kan man scrolla ner på sidan för att se knappen View All Metadata, till höger.

När du klickar på View All Metadata öppnas det metadatadokument som är kopplat till objektet. Här får du massa matnyttig information men vad jag huvudsakligen vill visa är att du via den här vyn får reda på två saker: hur metadata lagras och i vilken standard.

Lagringsinformation om metadata

Hur lagringen sker hittar vi om vi kikar i URL:en. Där kan vi utläsa ”metadata.xml” som hänvisar till att det vi läser är en XML-fil som servas ut med HTML så att vi kan läsa den.

Sen har vi dokumentets första rad, som avslöjar att detta metadata är av standarden ISO-19139, alltså en viss standard för vilken slags information som tillhandahålls.

Att lägga till metadata i ArcGIS

När datat väl är på plats i ArcGIS Pro kan jag, om jag upplever att jag saknar metadata, göra två saker för att avgöra det.

Knapp för att synkronisera metadata i ArcGIS

Jag kan via knappen Synchronize synkronisera det inlästa metadatat mot metadatadokumentet som följt med den nedladdade filen.

Hjälper inte det, och jag fortfarande saknar metadata, kan det bero på att standarden inte är i ArcGIS Standard, vilket jag i det här fallet vet att den inte är: metadatadokumentet vi öppnade via ArcGIS Hub informerade oss ju om att metadatan var lagrad enligt ISO 19139.

Specificera metadatadokument i ArcGIS Pro

Som tur är så kan ArcGIS Pro läsa majoriteten av tillgängliga metadatastandarder. Via importknappen (som du hittar bredvid Synchronize) kan jag enkelt specificera mitt metadatadokument från mappstrukturen och importera den till ArcGIS Pro.

Om jag sedan exporterar mitt data till min filgeodatabas, så konverteras metadatat till ArcGIS Standard och hänger således automatiskt med över hela plattformen.

Demo visar annat exempel

Vill du ha fler exempel på hur du kan hantera metadata i ArcGIS? Då kan du kika på den här demon som på ungefär fem minuter visar ett annat exempel.