Det handlar om att komma åt dina kartor, karttjänster och data oavsett var du befinner dig. Att kunna arbeta aktivt med ArcGIS även om du inte sitter på kontoret eller har tillgång till din egen dator just nu. Att ha möjlighet ajourhålla data direkt från mobilen. Det är helt enkelt smart att arbeta med ArcGIS i molnet.

Utvecklingen inom ArcGIS sker konstant i samklang med den generella IT-utvecklingen. Här har den teknik som i dagligt tal kallas molnet bidragit till omvälvande förändringar inom alla aspekter av IT-system och ArcGIS är inget undantag.

ArcGIS i molnet ger tillgång till ditt innehåll överallt

En positiv effekt som molnet haft på ArcGIS är hur enkelt det numer (och sedan flera år) är att komma åt sitt GIS-innehåll med stöd av det som kallas namngivna användare (named users).

På vanlig svenska handlar det om att du loggar in i ArcGIS med ditt unika användarnamn och lösenord. Sedan har du tillgång till de program, appar, kartor, tjänster, geodata och annat som du har behörighet till, var du än befinner dig.

  • Om du arbetar med ArcGIS Pro räcker det att du loggar in med dina användaruppgifter för att kunna använda ArcGIS Pro på vilken dator som helst där det är installerat. Samma sak gäller för andra ArcGIS-produkter som behöver installeras på datorer.
  • Om det handlar om mobil- och webbappar eller olika former av tjänster som inte kräver installation kan du vanligen använda dessa även ifrån din (eller någon annans) mobil eller surfplatta, så länge du har tillgång ett nätverk. Och – såklart – om du loggar in med ditt användarnamn och lösenord.

Molnet möjliggör tjänster som underlättar samarbete

Licensmodellen med namngivna användare förenklar alltså för dig som ArcGIS-användare. Men den största vinsten är inte att du kan logga in från andras datorer och mobiler utöver dina egna. Den största vinsten är att du och dina kollegor kan arbeta och samarbeta på ett smidigt sätt. Nära kopplat till molnet är nämligen den tjänstebaserade tekniken.

”Tjänstebaserat” kan vara ett något svårbegripligt ord men det handlar om att olika slags webbtjänster görs tillgängliga via molnet. Det är till exempel webbtjänster som gör att en gemensam karta som du och dina kollegor har tillgång till uppdateras hos er alla när en av er gör ändringar. Även om ni befinner er på olika platser och utan att någon behöver spara ut pdf:er, mejla eller på annat sätt agera för att ändringen ska slå igenom. Det snabbar på arbetet, säkerställer att ni har tillgång till den senaste informationen och gör att beslut kan fattas på uppdaterade underlag, tillsammans med flera andra fördelar.

GIS-portalen: Att arbeta med ArcGIS i molnet

GIS-portalen i ArcGIS Online (eller ArcGIS Enterprise) kan sägas vara en enda stor tjänst som a) möjliggörs via en molnbaserad infrastruktur och som b) via inloggning ger dig åtkomst till allt du behöver för att arbeta effektivt med ArcGIS. På egen hand eller i samarbete med andra, var du än befinner dig.

Det finns alltså all anledning att börja nyttja det tjänstebaserade GIS:et och arbeta med ArcGIS i molnet, om du inte redan gör det.