Esri Sveriges nya drift- och förvaltningstjänst ger dig möjligheten att samla GIS och IT under samma paraply. En lösning som ger ArcGIS-organisationer många fördelar. Jag träffar Maria Malmström Ryner, chef för team products & services, för att reda ut begreppen och få en introduktion till tjänsten.

Hej Maria, varför har Esri Sverige tagit fram en drift- och förvaltningstjänst? Ge oss en bakgrund!
I dialog med kunder har vi sett att det finns ett behov av att jobba närmare IT kring ArcGIS Enterprise-installationer. Vi tittade oss runt och såg att andra Esri-distributörer med framgång levererar GIS tillsammans med IT-infrastruktur. Nu har vi tagit fram just en sådan tjänst för Sverige.

Att få GIS och IT till sig på det här sättet, så att säga i samma paket, gör att det blir enklare att som ArcGIS-organisation få ihop helheten och leverera mer och bättre GIS till verksamheten.

Vad omfattar och innebär tjänsten i korthet?
Det mesta utom själva ArcGIS-licensen ingår. Den är kundens egen. Så det börjar med ett designförslag för hur IT- och GIS-miljön ska se ut baserat på organisationens behov och krav. Sedan blir det implementation av ny eller migrering av befintlig ArcGIS Enterprise-portal, som placeras i svenska serverhallar. Efter överlämning tar våra GIS-experter hand om löpande drift och förvaltning, inklusive övervakning, support under kontorstid och ansvar för att miljön är uppe och snurrar 24/7. Vi har avstämningar med den frekvens som kunden önskar. En direktdialog som gör att vi snabbt kan anpassa kapaciteten och skala upp tjänsten om det behövs.

När ska jag som kund välja att lägga mitt GIS i tjänsten?
Det kan finnas flera anledningar. Att det inte finns resurser och/eller kompetens att hantera GIS:et i den egna IT-funktionen är kanske den mest uppenbara. Om en organisation till och med funderar på att lyfta ut GIS:et ur den interna IT-miljön finns det verkligen all anledning att titta närmare på vår drift- och förvaltningstjänst. Ett annat skäl kan vara att skapa utrymme för större flexibilitet i sin GIS-miljö eller en ambition att fokusera mer på att ta fram värdeskapande GIS-tillämpningar. Då är det en stor fördel att slippa lägga tid och energi på synken mellan GIS och IT.

Det kan hända att det inte är helt självklart att ta steget och placera GIS-miljön utanför de egna väggarna. Men det kan å andra sidan finnas behov av att utveckla och testa lösningar eller ha en testmiljö, för test av nya funktioner och arbetsflöden. Det här erbjuder vi också inom vår drift- och förvaltningstjänst med ambitionen att i nästa steg flytta över även produktionsmiljön.

Vad vinner jag på att göra det? Vilka är de största fördelarna?
Kontroll över kostnaderna, inklusive bakomliggande IT, är förstås en stor fördel. Inte minst när det kommer till att sätta en GIS-budget och säkra kostnadseffektivitet.

Att någon annan säkrar en trygg miljö där det senaste som måste finnas både vad gäller GIS och IT finns på plats är en annan vinst. Vi klappar om miljön åt dig; ser till att de senaste uppdateringarna och patchningarna finns där och så vidare.

Miljön övervakas av GIS-experter med fokus på att GIS:et ska fungera optimalt tillsammans med IT-infrastrukturen. Det gör att du får snabb återkoppling och kan fatta beslut om åtgärder som påverkar leveransen av GIS till verksamheten här och nu. Samtidigt som tjänsten ger förutsättningar för proaktiv förvaltning.

Tack för pratstunden, Maria!

Nyfiken och vill veta mer om vår drift- och förvaltningstjänst?

Läs mer på webbsidan om drift- och förvaltningstjänsten, eller lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.