Uppdateringen från oktober 2023 inkluderar ny funktionalitet i Map Viewer, med ytterligare analysverktyg och rasterfunktioner. Säkerheten har förbättrats med multifaktorautentiering och Sceneviewer har nu fått en ny funktion där du kan bättre fokusera på innehållet. Det finns en hel del användbara förbättringar och funktioner i ArcGIS Online. Några av höjdpunkterna finner ni nedan.

Map Viewer

I den här releasen får du en en hel del nya funktioner och förbättringar i Map Viewer såsom förbättringar i skisslager, anpassade färger i visualiseringar, konfigurera tidszon och mycket mer.

Förbättringar i skisslager

Du kan lägga till funktioner på en karta genom att skapa ett skisslager. Använd skissfunktioner för att symbolisera något du vill visa eller markera på kartan. Du kan också lägga till beskrivande information som visas i popup-fönster. Skissfunktioner kan nu dupliceras och bevara symbolegenskaper och popup-fönster. Du kan också aktivera verktygstips för att visa avstånd och områden när du lägger till nya objekt.

Box plots

Diagram skapade från värdbaserade geoobjektlager eller tabeller kan nu konfigureras med boxplots (låddiagram). Boxplots låter dig visualisera och jämföra fördelningen och den centrala tendensen, eller median, för numeriska värden genom deras kvartiler. För att lära dig mer om diagram, se Konfigurera diagram.

Element i pop-up-fönster

När du lägger till element för diagram i popup-fönster kan du nu anpassa färger och färgramper. Du kan använda den nya förmågan för att konfigurera diagram anpassat med samma färger som definierats i symbolsättningen, eller använda anpassade färger för att förstärka specifika diagramdata.

Popup för text har också förbättrats. Du kan nu välja fält och uttryck från den nya rullgardinsmenyn “Fields List” och använda anpassade färger med en ny färgväljare. Dessutom har ett nytt diagramverktyg lagts till. Se Lägg till text för mer information.

Spara grupplager

Använd grupplager för att organisera relaterade lager i din karta. När du väl har grupperat lager kan du ställa in exklusiv synlighet och endast visa ett specifikt lager utan att behöva dölja vart och ett av de andra lagren. Du kan nu spara grupplager som objekt, vilket gör att du kan återanvända grupplager inom din organisations kartor. Grupplagrets exklusiva synlighet och stilinställningar kommer också att sparas i objektet. Läs mer om hur du sparar grupplager som objekt.

Stöd för orienterade bilder

Ett lager med orienterade bilder är en typ av geoobjekt för att visualisera orienterade bilder i kontext på en karta. Map Viewer stöder nu visning och hantering av orienterade bildlager med hjälp av en orienterad bildvisare. När den läggs till på kartan, indikerar varje punkt i ett orienterat bildlager var kameraplatsen var när bilden togs. Mer information finns i Introduktion av orienterade bilder.

Konfigurera tidszoner

Som standard visar kartan datum och tid baserat på tidszonen för ens enhet. Den som skapat kartan kan nu välja en specifik tidszon för sina kartor, vilket säkerställer att alla popup-fönster och attributdata konsekvent presenteras i den önskade tidszonen snarare än att påverkas av slutanvändarens webbläsare eller mobila enhet.

Analys i Map Viewer

Map Viewers analysverktyg låter dig kvantifiera mönster och se samband i dina data. Vektoranalysverktyg är tillgängligt för alla medlemmar med rätt användartyp. Tillgång till rasteranalysverktyg kräver också rätt användartyp, plus en ArcGIS Image for ArcGIS Online-licens. För mer information, se Licenskrav.

Inställningar för analys av kreditkonsumtion är nu tillgängliga för organisationer med en aktiverad kreditgräns. Inställningen innebär att man blir notifierad när den uppskattade kreditanvändningen för en analyskörning överstiger en specificerad gräns.

Följande rasteranalysverktyg är nu tillgängliga i Map Viewer:

Följande rasterfunktioner är nu tillgängliga i Map Viewer:

 

Scene Viewer

Med den här uppdateringen har Scene Viewer förbättrats med möjligheten att kunna fokusera på scenens innehåll. Klicka på ”presentera överst” i Scene Viewer för att aktivera presentationsläget. I det här läget visas de viktigaste navigeringsverktygen för att lägga tonvikt på scenens innehåll.

Konfigurerbara appar

  • Nya widgets är tillgänglig i ArcGIS Experience Builder. ”Analys” är en ny widget som låter dig lägga till spatial analys och geoprocesseringsverktyg till en app. Andra förbättringar inkluderar widgeten ”Editera” som stöder redigering av relaterade tabeller samt widgeten som låter dig ställa in filter och ett nytt verktyg för navigering av ”Map widget”. Mer information kan du läsa här; ”nytt i Experience Builder”.
  • ArcGIS Instant Apps har en ny appmall och flera uppdateringar. Den nya Atlas-mallen låter användare upptäcka, visa och utforska utvalda kartor och lager med vanliga verktyg (såsom sökning, mätning och svepning), växla mellan 2D- och 3D-vyer, ändra kartor genom att lägga till lager och skisser och spara en ny karta. Mer information finns i Vad är nytt i Instant Apps.
  • ArcGIS Dashboards innehåller flera uppdateringar. Webbscener stöds nu genom kartelementet, vilket gör att användare kan använda lager från webbscenen som en datakälla för andra dashboards. Mobilvyer tillåter nu åtgärder från ytterligare dahboardselement, inklusive listor och tabeller. Du kan också använda lager från ArcGIS Living Atlas of the World som fristående datakälla. För mer information, se ”nytt i ArcGIS Dashboards”.

 

Datahantering

Nya datum- och tidsfält

Nya fälttyper kommer att läggas till i ArcGIS Online för att lagra datum och tid i en mängd olika format. Du kan nu välja en fälttyp som kan ta emot data utan tidsstämpel, eller data som samlas in över flera tidszoner. Läs bloggen för mer information.

Metadataredigerare

En ny redigerare för metadata är tillgänglig som förbättrar upplevelsen för att redigera och visa metadata. Skapa och underhåll metadata med en enklare upplevelse. Den nya redigeraren är det förinställda alternativet vid redigering, men objektägare har fortfarande möjlighet att använda den klassiska redigeraren för metadata. För mer information, se Metadataredigerare .

Administration

Multifactor authentication (MFA) är en autentiseringsåtgärd som kräver att användaren tillhandahåller flera verifieringar, vilket förbättrar säkerheten. Administratörer kan implementera multifaktorautentisering för att säkerställa att medlemmar med följer säkerhetspolicyerna när de loggar in på ArcGIS Online.

När multifaktorautentiseringen är implementerat kommer medlemmar som loggar in med ett ArcGIS-konto att behöva använda en autentiseringsapp såsom Google Authenticator. Medlemmar kan också ställa in säkerhetsnycklar med alternativ som Face ID, fingeravtryck etc. Mer information finns i Multifaktorautentisering.

Administratörer kan nu konfigurera en anpassad roll som tillåter medlemmar att skapa och hantera administrativa rapporter för sin organisation.

Länktips:

What’s new in ArcGIS Online.