Du har säkert hört talas om våra vanligaste mobilappar och använder kanske flera av dem. Men oavsett hur van användare man är finns det alltid små tricks att ta till som underlättar arbetsflöde och användande. Det är några sådana jag har plockat fram här. Jag hoppas att mina tips och tricks i ArcGIS mobilappar kommer till nytta.

Jag tar upp tips för, i tur och ordning: ArcGIS Survey123, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Field Maps och slutligen ArcGIS Navigator.

Tips i ArcGIS Survery123

1. Låt användaren använda reglage

Mitt första tips är handlar om funktionen Reglage som gör att användaren inte behöver skriva för att fylla i information utan bara behöver dra just ett reglage fram eller tillbaka för att ange ett värde. Det går snabbt och smidigt och det finns ingen risk för felstavningar.

Reglagefunktionen är användbar när det handlar om att samla in information inom ett definierat intervall, som att mäta nöjdhet, ange procent av en uppgift eller rapportera temperatur till exempel.

Reglade i ArcGIS Survey123

Med funktionen Reglage ger du användaren ett mer visuellt sätt att ange information, såsom temperatur eller nöjdhet.

2. Skapa rullgardinslista

Listor med rullgardinsfunktion låter användaren snabbt och smidigt välja bland flera alternativ, utan att listan tar för mycket plats i själva formuläret.

Rullgardinslistor är dessutom enkla att skapa från ett befintligt ArcGIS-lager eller tabell. Allt du behöver göra är att gå till Redigera under listmeny och lägga till ett ArcGIS-lager som du har tillgång till, samt välja vilket fält som ska visas. Därefter dyker de valda fältvärdena upp dynamiskt i rullgardinen.

Kom ihåg att din lista uppdateras när dina data ändras.

Rullgardinlista i ArcGIS Survey123

Rullgardinslista skapas i ArcGIS Survey123. Här går det att fylla på med en mängd alternativ utan att hela formuläret i sig tar mer plats.

Tips i ArcGIS QuickCapture

3. Ändra flera knappars funktion och utseende samtidigt

Som du vet bygger ArcGIS QuickCapture på att göra datainsamling enkel, även på språng, och appen har därför stora knappar. Om flera knappar i ditt projekt ska samla in samma typ av input kan du konfigurera alla knappar samtidigt i stället för var knapp för sig. Då går konfigurationen snabbare.

Det du behöver göra är att hålla ner Shift och markera vilka knappar du vill redigera. Därefter är det bara att ställa in de åtgärder som ska gälla när medarbetare trycker på knapparna i mobilappen.

Bonustips: Denna metod funkar även när du vill ändra stil på knapparna.

Ändra form och funktion för flera knappar i ArcGIS QuickCapture samtidigt

Välj ut knappar där liknande typ av information ska samlas in, och konfigurera funktioner eller färg och form för alla knappar samtidigt.

4. Automatisera stöd för noggrannhet och ange möjlighet till redigering

Under fliken Allmänna inställningar hittar du bland annat inställningar för Horisontell noggrannhet, Avståndströskel samt om det är tillåtet med Platsredigering. De två första hjälper medarbetare i fält att samla in data på rätt sätt genom att säga till om noggrannheten inte uppfylls, eller se till att punkter inte hamnar för nära varandra vid strömmande insamling.

Genom att tillåta eller inte tillåta platsredigering kan medarbetaren i fält antingen ha en viss tid på sig att redigera en punkt eller inte kunna redigera alls, vilket kan vara bra vid insamlande av data i högre hastigheter.

Ange noggrannhet och hur data får redigeras, i ArcGIS QuickCapture

Under Allmänna inställningar hittar du olika alternativ med vilka du kan reglera noggrannhet och hur länge data får redigeras, till exempel.

Tips i ArcGIS Field Maps

5. Visa bara fält där data ska samlas in

Ett smart sätt att minska förvirring och felaktig insamling av data är att i ArcGIS Field Maps styra hur olika fält syns med hjälp av uttryck. Det skapar en större tydlighet och förenklar för de som samlar in data eftersom endast berörda fält dyker upp vid insamlingen.

Du ställer in detta när du konfigurerar formuläret i ArcGIS Field Maps. Markera berört fält, klicka på hjulet vid synlighet och specificera ett nytt uttryck. Direkt därefter styrs synligheten i mobilappen.

Ange olika uttryck vid konfigurationen av ett ArcGIS Field Maps-formulär

Låt användaren bara se de fält som är aktuella att samla in data till genom att ange olika uttryck vid konfigurationen av ett ArcGIS Field Maps-formulär.

Fyll i ett uttryck

Här fyller du i det uttryck som ska gälla.

6. Filtrera bort irrelevanta lager

Ett annat tips som underlättar vid själva datainsamlingen är att dölja lager. Då behöver användaren inte välja vilken typ av lager som ska redigeras eftersom bara lager som är aktuella för insamlingen är valbara.

När du är i redigerarläge i Map Viewer går du under Lager till Områden, skrollar ner och klickar bort Aktivera redigering. På så sätt dyker inte lagret upp i mobilappen men går fortfarande att redigera i andra appar om det behövs.

Välja eller välja bort Aktivera redigering för att styra vilka lager som visas eller inte

Genom att välja eller välja bort Aktivera redigering kan du styra vilka lager som visas eller inte. Det är en bra idé att bara visa de lager som är aktuella för själva insamlingen eftersom det gör det omöjligt för användaren att samla in data till fel lager.

Tips i ArcGIS Navigator

7. Få vägvisning till organisationens egna platser snabbare

Sist ut är ett tips i ArcGIS Navigator, kopplat till ArcGIS Field Maps: Genom att klicka på en insamlad punkt i ArcGIS Field Maps i mobilen dyker alternativet vägbeskrivning upp. Därifrån kan slutanvändaren få en ruttning från sin nuvarande plats till vald punkt, direkt i ArcGIS Navigator. Dessutom kan hon eller han lägga till ytterligare punkter i ArcGIS Navigator som längs vägen inkluderar alla punkterna och beräknar det mest gena alternativet.

Fördelen med ArcGIS Navigator jämfört med andra väghänvisningsappar är att din organisation med denna även kan använda ArcGIS-kartor med vägar och platser som är unika för er verksamhet och därför inte finns angivna på andra kartor.

Här finns fler tips om ArcGIS Navigator

Karta med väghänvisning i ArcGIS mobilapp ArcGIS Navigator

Med ArcGIS Navigator kan användare vägledas även till punkter och längs vägar som inte finns på andra kartor.

Se webbinar om ArcGIS mobilappar

Titta gärna på värt webbinar om hur du kan arbeta effektivt i fält med våra mobilappar: