Behöver du förflytta din lokala geodatabas på ett smidigt sätt? Då kan ett bra alternativ vara att konvertera från filgeodatabas till mobil geodatabas. Här visar jag hur du gör, och berättar dessutom hur du går till väga om du behöver gå hela vägen från shapefilen.

Fördelarna med geodatabaser jämfört med shapefilen är många. Shapefilen har absolut sina fördelar men i det stora hela vill jag rekommendera dig att ta för vana att arbeta i första hand med geodatabaser, då det underlättar för dig så snart ditt enskilda projekt växer minsta lilla. Dessutom får du tillgång till förmågor som shapefilen saknar.

Steg 1: Gå från shapefil till filgeodatabas

Du som har tagit det första och svåraste klivet från shapefilen har antingen skapat upp en filgeodatabas från grunden eller konverterat dina shapefiler till geoobjektklasser i en filgeodatabas.

Om du har gjort det första men inte det senare kan jag berätta att det är enklare än du tror att konvertera från shapefil till filgeodatabas – den här how to-filmen (se även nedan) visar hur du gör i ArcGIS Pro på bara någon minut:

Det krävs inte många klick för att gå från shapefil till filgeodatabas, eller geoobjektklasser som det ibland kallas för.

Filgeodatabasen är perfekt för dig som behöver arbeta med GIS-projekt från liten till riktigt stor skala och samtidigt dra nytta av alla fördelar som geodatabasens informationsmodell tillför. Här kan du arbeta på i allt väsentligt utan begränsningar.

Steg 2: Gå från filgeodatabas till mobil geodatabas

Om du kommer till en fas då du måste dela din geodatabas med andra, till exempel skicka via mejl, eller spara på ett externt minne, behöver du gå från filgeodatabas till en mobil geodatabas. Som du förstår innebär det här att den mobila geodatabasen inte kan vara hur stor som helst, max 2 TB för att vara exakt, men det kommer du långt med.

Precis som det är enkelt att gå från shapefil till filgeodatabas är det lika smidigt att gå från filgeodatabas till mobil geodatabas – här (eller nedan) visar jag hur du gör:

Den mobila geodatabasen är enkelt att förflytta eller dela med andra.

Om du sitter med en massa shapefiler och känner att den mobila geodatabasen är perfekt för ditt projekt är det bra att veta är att du ändå måste följa stegen: shapefil – filgeodatabas – mobil geodatabas. Du kan alltså inte gå direkt från en shapefil till en mobil geodatabas.

Enterprisegeodatabas öppnar upp för ännu fler möjligheter

Utöver de två geodatabasformat jag nu nämnt är även enterprisegeodatabasen vanligt förekommande. Denna kräver lite mer för att sättas upp men väl på plats låter den dig och dina kollegor arbeta och göra ändringar samtidigt i samma databas, skala upp databasen så mycket ni behöver, samt ger tillgång till ännu fler förmågor och funktioner.

Om du vill veta mer om filgeodatabasen, den mobila geodatabasen och enterprisedatabasen har jag beskrivit deras olika fördelar och gett exempel på användningsområden här.