Microsoft 365  innehåller en mängd produkter som du är mer eller mindre välbekant med, såsom Excel, Power BI, Powerpoint och Teams. Med olika plugins från ArcGIS kan du bredda Microsoftprodukterna ytterligare och komplettera med en del av den kartfunktionalitet du är van vid från ArcGIS.

I den här kursen ligger ett extra fokus på att du ska lära dig använda plugin från ArcGIS i Excel, så att dina kalkylblad tillförs ytterligare en dimension (den geografiska).

Mer om ArcGIS i Excel

I det här blogginlägget kan du läsa och följa en enkel guide som går igenom hur du snabbt installerar ett ArcGIS-plugin i Excel och skapar din första karta. I en film visar min kollega mer:

Filmen är fem minuter lång och ger en bra introduktion till möjligheterna med ArcGIS i Microsoft Excel.

ArcGIS kan användas i fler Microsoft-appar

Kursen börjar dock inte med Excel utan med en översikt över på vilka olika sätt ArcGIS berikar samtliga relevanta applikationerna i Microsoft 365 med karta och geografi. Förutom Excel känner du här igen Powerpoint, Power BI och Teams samt något som kallas ArcGIS Connectors for Power Automate.

Praktisk information om e-kursen

För att genomföra e-kursen behöver du ett ArcGIS-konto i ArcGIS Online samt tillgång till de aktuella Microsoftprodukterna.

Räkna med att lägga ungefär tre timmar för att genomföra e-kursen i sin helhet.

Efter genomförd kurs har du lärt dig att:

  • Skapa kartor med ArcGIS for Excel, utifrån flera olika datakällor.
  • Applicera olika form och stil till kartan, och att dela den vidare från ArcGIS Online.

Till e-kursen: ArcGIS for Excel Basics