Du kan se det som en slags smart filtreringslösning, som gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel, för de kollegor som samlar in data ute i fält. Villkorade värden underlättar genom att enbart visa och välja ut de alternativ som är korrekta. En ytterligare vinst är att betydligt mindre tid behöver läggas på att städa upp i data i nästa steg. Det blir win-win för alla inblandade.

Tills för inte så länge sedan samlades data in primärt med papper och penna. Sedan kom mobilen och applikationer som tillät insamling digitalt. ArcGIS har, som du säkert vet, flera mobilappar skapade för olika typer av datainsamling i fält. En av de populäraste är ArcGIS Field Maps.

Digitaliserad datainsamling synkar direkt

Numer, när papper och penna till stor del har bytts ut emot mobil och digitala insamlingsmöjligheter, elimineras flera felkällor som svårläst handstil eller borttappade papper. Hela arbetsflödet med datainsamling går också snabbare i och med att den som gjort inventeringen digitalt synkar de senaste uppgifterna till någon form av gemensam databas, som uppdateras mer eller mindre direkt. Utan att först behöva återvända till kontoret för att registrera de senaste uppgifterna.

Härifrån har ArcGIS sedan förfinat arbetsflödet ytterligare. Med domän och subtyper går det att styra så att den som samlar in data bara kan välja mellan olika förval. Det gör det omöjligt att hitta på till exempel egna stavningar för samma sak, som databasen sedan inte förstår (även om du gör det). På så vis blir uppgifterna mer korrekta från början.

Villkorade värden underlättar datainsamlingen

Nästa steg i utvecklingen kallas ”villkorade värden” eller contingent values, som det heter på engelska.

Villkorade värden innebär att det förutom fördefinierade domän och subtyper bara är möjligt att välja till exempel ett attribut av en viss subtyp om föregående domän är ”rätt”. Och vice versa.

Ett annat sätt att prata om villkorade värden är att se på dem som olika filtreringar, där den som registrerar data bara får upp de alternativ som GIS-administratören har bestämt ska vara kopplade till en given rubrik.

Rent praktiskt sätter du upp de villkorade värdena i ArcGIS Pro. Det som är så fiffigt är att de dataset, med tillhörande regler för villkorade värden, du skapar där automatiskt följer med in i ArcGIS Field Maps när du publicerar datasetet som en tjänst på ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Här ser du hur en användare bara kan välja ifrån ett redan förberett, och rättstavat,  förval när hen samlar in data med mobilappen ArcGIS Field Maps.

Punkt registreras korrekt med stöd av villkorade värden

I animationen ovan får du ett exempel på hur det kan se ut när villkorade värden används i ArcGIS Pro för att registrera en ny datapunkt. 

Läs steg för steg-guide, eller se presentation

I ett tidigare blogginlägg går jag igenom mer på djupet hur det här går till, och bjuder dessutom på en steg för steg-guide.

Vill du hellre se när jag presenterar detta kan du titta på inspelningen från ArcGIS Användardagar 2023, där jag berättar mer om villkorade värden.