Mängden data bara ökar, och det gäller inte minst för raster- och bilddata av olika slag. Bilder kommer i många format och från många olika källor. Det ställer stora krav på de system som ska hantera denna omfattande och komplexa mängd data. ArcGIS är just ett sådant system som klarar av det. I ett webbinar går jag och en kollega in mer på hur du kan jobba med raster- och bilddata i ArcGIS.

Det handlar såklart inte om att hantera data för dess egen skull, utan om att utvinna de insikter som döljer sig i data för att hitta effektivare arbetsflöden, eller vinna fördelar gentemot konkurrenter på andra sätt.

Min kollega Rickard Näsström, som också arbetar som lösningsexpert inom GIS, säger så här:

Att ha ett väletablerat system för tillgång till och analys av rasterbilder blir otroligt viktigt. Vi har idag en verklighet med ständigt ökande datamängder som vi behöver kunna hantera.

Drönarfoto av byggnader

Drönare är en, av flera, verktyg som bidrar till ökande mängder bilddata. 

Flera olika stöd för arbete med raster och bilddata i ArcGIS

Här vill jag inflika att det inte finns bara en uttalad lösning inom ArcGIS som hjälper dig. Det finns flera olika grundalternativ att utgå ifrån, som väljs utifrån behoven i din organisation.

Vanligast är kanske att utgå ifrån ett lokalt arbetsflöde. Då är ArcGIS Pro-tillägget Image Analyst en bra breddning. Men det finns fler alternativ, vilka låter din organisation både skala upp och utöka rasterdataförmågan med stöd av olika molnläsningar. Du kan läsa mer om dem, såväl som om Pro-tillägget, här.

Så hur kan ArcGIS användas, när det kommer till raster- och bilddata? Jo, till exempel för att utföra analyser, förstå förändring och förutse vad som kan komma att ske. Eller för att identifiera objekt med bildklassificering stödd av AI och deep learning. Eller för att få insikter från lokal till global nivå. Till exempel.

Det är också fullt möjligt att strömma tileade bildtjänster för att kunna samarbeta kring en analys eller en visualisering.

ArcGIS förstår dina data, oavsett format och källa

När det kommer till vilka data som kan hanteras kan du som utgångspunkt förutsätta att ArcGIS kan hantera alla slags rasterdata (även om vissa undantag finns), från egentligen alla slags källor, såsom satellit-, lidar-, nidar-, drönarbilder och så vidare.

Eftersom hela dataflödet, från insamling och bearbetning till analys och rapporter sker inom ArcGIS-plattformens ekosystem är det lika enkelt som vanligt att dela resultat och slutsatser vidare till övriga organisationen, via de appar och andra möjligheter som är inbyggda i GIS:et. Eller som Rickard säger:

Man får ihop helheten på ett strukturerat sätt där man kan lita på innehållet och datakvalitén.

Lidarbild i ArcGIS Pro

En bild insamlad med Lidarteknik visualiserad i ArcGIS Pro. 

Se webbinar om raster och fjärranalys

Jag och Rickard har spelat in ett webbinar där vi resonerar mer kring hur du kan använda ArcGIS som ett heltäckande verktyg för allt ditt arbete med raster och fjärranalys. Titta gärna på det om du är nyfiken. Fyll i formuläret nedan så skickar vi en länk från vilken du kan se webbinaret.