Arbetar du som lärare inom GIS på universitet eller högskola och känner att det här med ArcGIS Online är svårt att få till i utbildningen? Det finns tre återkommande missuppfattningar till varför studenter inte utbildas i det som faktiskt är det modernaste GIS:et vi har och som är en stor fördel för dem att ha lärt sig när de kommer ut i arbetslivet.

Jag träffar många lärare och utbildare inom universitet och högskola. Gemensamt för många är en tveksamhet kring att utbilda sina studenter inom det molnbaserade GIS:et, det vill säga ArcGIS Online.

Det är framför allt tre anledningar bakom detta:

  1. ArcGIS Online antas vara ett enklare GIS (det är det inte).
  2. GDPR gör att ArcGIS Online inte kan införas på universitet och högskolor (det stämmer inte).
  3. Tillräckliga lärarkunskaper saknas i ArcGIS Online, och därmed möjlighet att utbilda till sina studenter (men gott om utbildningsresurser finns).

Nedan reder jag ut vad som egentligen gäller och hjälper dig vidare.

1. ArcGIS Online anses vara mindre bra

Det finns alltså en felaktig uppfattning om att det viktigaste är att studenterna får lära sig desktop-GIS:et, som ArcMap (förr) eller ArcGIS Pro (numer), medan de appar och karttjänster som är möjliga via ArcGIS Online egentligen skulle utgöra ett slags enklare GIS. Det finns dock ingen motsättning mellan ett desktop-GIS som ArcGIS Pro och det webbaserade GIS:et ArcGIS Online utan de är utvecklade i symbios för att komplettera varandra.

ArcGIS Online krävs för att dagens och morgondagens GIS-ingenjörer ska kunna samarbeta, skapa karttjänster och -appar för att bidra optimalt i sin yrkesroll och arbeta effektivt på många andra sätt.

ArcGIS Pro är även fortsättningsvis den plats där de mesta avancerade GIS-arbetena sker. En förändring är dock att du som användare, eller studenterna, för kunna arbeta i ArcGIS Pro numer behöver loggar in via ArcGIS Online eftersom licenshantering och administration hanteras därifrån.

Läs gärna mer om hur ArcGIS förändrats över tid: Teaching (and research using) GIS – Shifting to Modern GIS

2. GDPR skapar osäkerhet – men ramverk finns

När GDPR infördes skapade det en del frågetecken kring hur organisationer ska hantera data för att säkerställa personlig integritet. Det har ibland fördröjt till exempel införandet av ArcGIS Online när verksamheter har gjort olika tolkningar. Nyligen fastställdes dock från Esris håll Data Privacy Framework, som beskriver hur data sänds mellan USA och Europa för att den personliga integriteten ska bibehållas. Läs mer här.

3. Saknar tillräcklig kunskap om ArcGIS Online för att lära ut

Slutligen märker jag att det finns lärare som menar att de kan för lite om det moderna sättet att arbeta med ArcGIS och vilka produkter vi erbjuder, eller anser att de inte har tid att lära sig själva och därför inte kan utbilda sina studenter. Det här förstår jag till fullo; utvecklingen inom ArcGIS går i rasande takt och det är svårt att hänga med i allt.

Om du känner igen dig i det här har du en egen utbildningsresa att genomföra för tyvärr finns inget magiskt trick som gör att du helt plötsligt bara kan allt. Men jag vet en hel del bra resurser, som till exempel dessa:

  • Introduktion till ArcGIS Online (film, 9 min). Se hur det ser ut när du loggar in i ArcGIS Online och få en beskrivning av hur det funkar.
  • Samarbeta via appar i ArcGIS (film, 4 min). Ger exempel på hur mobilappar i ArcGIS funkar. Dessa appar skapas i ArcGIS Online och innebär till exempel att data kan samlas via mobiler utomhus och synkas direkt till en dator på skolan, så att samarbeten flyter smidigare.
  • Berätta med kartor och annan media i ArcGIS StoryMaps, (film 5 min). Denna webbapplikation brukar vara en av de första som elever kommer i kontakt med, vilket till stor del beror på att den är extremt användarvänlig.
  • Prenumerera på ArcGIS nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i månaden och innehåller tips, tricks och nyheter som är värt att veta.
  • Självstudier på Esri Academy. Här kan du botanisera bland e-kurser, inspelade sessioner och annat material närhelst det passar dig.

Du är också varmt välkommen att boka in dig på någon av våra lärarledda kurser, om du vill ha mer konkret stöd. Våra kurser genomförs på plats i Kista eller online. En bra kurs att starta med kan vara ArcGIS Online: Essential Workflows. Finns ingen tid inplanerad just nu skulle jag rekommendera att du ändå anmäler intresse.

Kontakt om du har fler frågor

Jag har såklart ännu fler tips att dela med mig av. Hör av dig till mig på anna.dahl@esri.se om du vill veta mer!