Båda kräver inloggning via webben, och handlar om ArcGIS. Administration verkar också vara något som kan ske på båda ställena, även om det inte är exakt samma typ av administration. Så vad är egentligen skillnaden mellan My Esri och ArcGIS Online?

Du är inte ensam om att vara förvirrad för det är inte helt självklart vad som är skillnaden mellan My Esri och ArcGIS Online. Det går till exempel att ha administratörsrättigheter både på My Esri och på ArcGIS Online, eller på bara någon av dem.

Men faktum är att My Esri och ArcGIS Online är helt egna plattformar, och tillhandahåller olika saker inom ArcGIS. Det är inte heller samma typ av administration som sker på de båda plattformarna.

Vad är skillnaden mellan My Esri och ArcGIS Online?

Lite förenklat kan man säga att My Esri är till för ren administration, och utgör ett verktyg för att hantera mer organisationsövergripande information, såsom:

  • kontakt- och kontoinformation
  • orderhistorik
  • underhållsstatus
  • licensiering av ArcGIS Enterprise och ArcGIS Desktop

samt ge användare:

  • möjlighet att ladda ner och installera programvara
  • tillgång till e-kurser och andra självstudier på Esri Academy.

ArcGIS Online är i stället den plats varifrån själva användandet sker och det finns ett unikt konto för alla i organisationen som behöver det. Här loggar användare in och kommer åt kartor och data, utför analyser, arbetar operativt och kan dela med sig av sina projekt till andra användare eller presentera det för allmänheten.

I ArcGIS Online administreras också behörigheter och licenser till produkter och appar så som ArcGIS Pro. Administratören kan också i organisationens inställningar ställa in att användare själv kan ladda ner programvaran ArcGIS Pro.

I en film förklarar jag mer om skillnaden mellan My Esri och ArcGIS Online (2 min)

I filmen förklarar jag mer om skillnaden mellan My Esri och ArcGIS Online. Utseendet på My Esri har förändrats sedan jag spelade in filmen men principen och användningen är fortfarande densamma.

Ha alltid två administratörer för ArcGIS Online

En viktig sak att säkerställa är att det alltid finns minst två administratörer i en ArcGIS Online-organisation, även om organisationen är väldigt liten.

Vi på Esri Sverige och supporten har ingen tillgång till kunders organisationer, utan det krävs en rätt komplicerad process som bland annat innefattar Esri Inc i USA samt en hel del pappersarbete för att kunna hjälpa till med ett administratörsbyte. Denna process tar tid, ibland upp till flera veckor. Genom att alltid ha minst två administratörer så undviker ni detta.

Kunder hör till exempel ofta av sig till oss i samband med semestrar, föräldraledigheter eller när någon slutat och vill att vi hjälper dem att tilldela administrativa rättigheter i ArcGIS Online till någon annan, men det kan vi alltså inte göra varken med lätthet eller särskilt snabbt.

Av säkerhetsskäl för er är det så det ska vara, men det kräver alltså att ni delar ut de nödvändiga behörigheterna.

Alltså: ha alltid minst två GIS-administratörer för ArcGIS Online i organisationen.

Obegränsat antal ArcGIS Online-administratörer möjligt

Det finns ingen begränsning på antal administratörer det kan finns på ArcGIS Online. Befintliga administratörer tilldelar administratörsrättigheter till andra användare. Detta görs under fliken Organisation – Medlemmar, och välj användarroll:

Tilldela administratörsrättigheter på ArcGIS Online

En administratör på ArcGIS Online kan tilldela en annan användare motsvarande behörigheter. 

Tilldela Esri-åtkomst – ger direkttillgång till e-kurser

En annan bra sak att ha koll på, som förenklar för dig eller den i din organisation som är administratör för ArcGIS Online, är att välja att ”aktivera Esri-å­­tkomst”. Detta görs under fliken Organisation –> Medlemmar:

Aktivera Esri-åtkomst

Här ser du hur du som administratör gör för att aktivera Esri-åtkomst.

Med Esri-åtkomsten påslagen kommer användare enkelt åt utbudet av e-kurser och annat utbildningsmaterial på Esri Academy, samt Esri Community, genom sitt befintliga ArcGIS-konto. Värt att betona är att åtkomsten inte betyder att användarna får tillgång till hela organisationens My Esri, och de kan inte heller gå in och hantera licenser, orderhistorik, roller och underhållsstatus eller liknande.

Utan åtkomsten aktiverad behöver My Esri-administratören skapa ett konto till varje användare även på My Esri och tilldela lämpliga behörigheter, för att de ska kunna nyttja exempelvis utbildningsmaterialet. Det kan snabbt bli lite väl mycket administrativt arbete, samtidigt som användarna får vänta i onödan, så det underlättar för alla att åtkomsten är påslagen om det inte finns tydliga skäl att låta bli.

Mer tips om ArcGIS Online och My Esri från oss på supporten hittar du här: