Kartografi i all ära, men med dagens digitala kartor är exempelvis popuprutan också ett viktigt inslag för att göra din karta lätt att läsa och förstå för mottagaren. Kom därför ihåg att lägga lite tid och kärlek på att formge den. ArcGIS har utvecklat ett eget skriptspråk som hjälper dig med detta. Har du inte redan testat är det värt att göra det nu så att du också kan skapa snyggare kartor med Arcade.

En bra karta består av en mängd komponenter som tillsammans bildar en helhet som mottagaren lätt kan förstå. Val av baskarta, skalinställningar, typsnitt och teckenstorlek samt symbologi och teckenförklaring är några exempel på kartografiska ställningstaganden du som kartkreatör behöver välja mellan.

Men det stannar inte där.

Bättre popuper och snyggare kartor med Arcade

För betraktaren är popuprutan alltså en viktig del av helhetsintrycket av kartan (om vi pratar digitala kartor, inte papperskartor) och tillför värdefull information. Ändå lämnas popupen ofta obearbetad vilket riskerar att det du vill berätta med kartan går förlorat, eller i alla fall blir svårare att förstå.

Jag vill därför uppmana dig att lägga lite energi på just popuprutan. Ett smart sätt att göra popupen renare och snyggare är att använda sig av ArcGIS eget skriptspråk Arcade.

Med Arcade förändras utseendet på dina popuper dynamiskt och automatiskt utifrån skiftande attributvärden, på det vis du bestämmer. Eller med andra ord: kartan blir mer lättläst vilket ökar sannolikheten att du får fram det budskap du önskar.

Med hjälp av Arcade kan du till exempel skapa visualiseringar som anpassar sig utifrån dina attributvärden. Det gör att standardpopuprutan (till vänster) kan få ett helt annat utseende (till höger) som på ett effektivare sätt förmedlar informationen i data.

Så funkar Arcade, snabbintroduktion

Arcade är alltså ett skriptspråk skapat särskilt för ArcGIS för att vara lätt att använda, och funkar inom hela plattformen. Du kan använda Arcade i till exempel ArcGIS Pro, Map Viewer i ArcGIS Online, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Field Maps och ArcGIS QuickCapture. Vill du utveckla egna ArcGIS-applikationer kan du använda Arcade till det också.

Beroende på vilken ArcGIS-applikation Arcade används i kan det:

  • Utföra matematiska beräkningar.
  • Manipulera text.
  • Utvärdera logiska påståenden.
  • Förändra utseendet på symbologin.
  • Skapa listor och indikatorer.
  • Med mera.

Arcade liknar JavaScript (ett välanvänt skriptspråk på alla slags webbsidor i hela världen) i sin uppbyggnad och i hur du skapar variabler, samt funktioner. Det finns vissa reserverade variabler och vanliga funktioner samt ett antal bestämda värden förknippade med särskilda ord, såsom färgen ”yellow”. Det går även att ange egna färger med en så kallad HEX-kod.

Film om Arcade för nybörjare

Jag har spelat in en film som ger en bra och grundläggande introduktion till Arcade, för dig som är helt ny inom skriptspråket. Titta gärna på den för att förstå mer:

Skript, skriptspråk och kodning kan låta avskräckande men det är inte så svårt som du kanske tror. Det svåraste steget är ofta att börja testa. Jag hoppas att min introduktionsfilm på åtta minuter hjälper dig att våga ta det första steget.

Använd Arcade för att skapa bättre popuper

Men hur var det nu med Arcade och popuprutor? I filmen ovan får du ett exempel på hur Arcade används i ArcGIS Dashboards. När det kommer till popuprutor, till exempel i Map Viewer, är principen densamma: beroende på attributvärden visualiseras dina data på olika sätt i popuprutan. Siffror kan få olika färg, typsnitt eller värden, eller i form av en bild eller symbol i stället.

Mer om hur du visualiserar ett attributvärde i form av en bild med Arcade går jag igenom här nedan, under en presentation på ArcGIS Användardagar 2023. I filmen designar jag en popupruta i Map Viewer i ArcGIS Online:

Att använda bilder och symboler i stället för siffror kan vara ett effektivt sätt att förtydliga och förstärka budskapet i en karta.

Om du vill ha mer inspiration kring hur du kan använda Arcade för att skapa snyggare och mer lättbegripliga popuper kan jag rekommendera det här blogginlägget som använder bilder på ett annat sätt i kartvisaren i ArcGIS Online, samt detta där Arcade används i ArcGIS Dashboards för att skapa en tydligare lista.