Vad är GIS? Det får du svar på när du går denna e-kurs med grunderna i GIS. Kursen är utmärkt för dig som är ny inom geografiska informationssystem och vill förstå vad det rent konkret innebär. Efter avslutad kurs har du en bredare förståelse för flera av de olika sätt som geografi och ArcGIS kan används på.

GIS är en förkortning för geografiska informationssystem. Ett GIS är ett IT-system som kan läsa och förstå geografiska data, till exempel koordinater men även ytor, platser och linjer och placera ut dessa på korrekt plats i en karta – också på höjden.

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem

ArcGIS är just ett geografiskt informationssystem, och finns och används över hela världen. Det består av flera olika produkter och applikationer som kan installeras och användas lokalt på en dator men även i appar på mobilen eller direkt på webben, till exempel.

Med hjälp av ett ArcGIS är det möjligt att till exempel placera ut punkter på en karta. Men det är bara början! Det går även att göra betydligt mer avancerade uppgifter med systemet, såsom analyser och beräkningar, att skapa scenarier och välja det bästa alternativet, eller att använda ArcGIS som systemstöd för att digitalisera arbetsflöden. Och det här är bara några få exempel på vad som är möjligt med ett ArcGIS.

E-kursen GIS Basics går igenom det viktigaste

E-kursen GIS Basics går igenom alla de viktigaste delarna av vad ett GIS är och hur ArcGIS stöttar din organisation och verksamhet, så att du bättre förstår vad du kan kräva av systemet.

Kursen är drygt 2,5 timme lång. Du behöver inga förkunskaper för att genomföra kursen.

Till e-kursen: GIS Basics