Som GIS-ingenjör är det inte helt ovanligt att få ta emot CAD-ritningar och BIM-modeller av olika slag och har du någon gång gjort det vet du att det brukar vara förenat med en del manuellt arbete. Nu finns dock ett tillägg till ArcGIS Indoors som gör det lättare att på ett automatiserat sätt importera data från CAD och BIM till ArcGIS.

Allt fler organisationer har börjat få upp ögonen för de fördelar det innebär att dra nytta av GIS-funktionalitet även inomhus.

Fördelar med ett inomhus-GIS

Att digitalt veta exakt var något befinner sig även mellan väggar och under tak, oavsett om det är lösa objekt i form av kortläsare, kaffe- och vattenmaskiner och liknande eller fast inredning och byggnation såsom väggar, hissar eller hela rum och våningsplan, gör det möjligt att till exempel:

  • Skapa detaljerade kartor över byggnadsinteriörer.
  • Hantera tillgångar och data kopplad till planlösningar.
  • Analysera hur ytor och utrymmen används.
  • Navigera och skapa ruttning inomhus.

ArcGIS Indoors är produkten som stöttar verksamheter med denna typ av behov.

CAD-filer klurigast att importera till ArcGIS

En naturlig följd av att GIS:et så att säga flyttat inomhus är också att BIM/Revit-filer och CAD-ritningar har fått en ny betydelse.

Revitfiler är strukturerade på liknande sätt som ArcGIS, vilket gör att importer av BIM-modeller brukar funka relativt smidigt.

CAD-ritningar saknar dock i allt väsentligt en gemensam standard vilket gör att filerna kan se väldigt olika ut, även när det finns en tydlig kravställning. Det innebär att du som arbetar med GIS:et oftare än önskvärt behöver göra en hel del handpåläggning innan ritningen kan placeras på sin rätta plats på kartan.

Tillägg stöttar import av data från CAD och BIM till ArcGIS

För att stötta upp dig med detta finns nu tillägget ArcGIS Indoors for AutoCAD. I en inspelning från den internationella Esri User Conference sommaren 2023 får du en bra genomgång av hur tillägget fungerar, men även en hel del godsaker kopplade till:

  • Hur du förbereder CAD-filer och BIM/Revit-modeller innan du importerar dem till ArcGIS.
  • Vilket stöd för automatisering som finns.
  • Hur du kan tänka för att bygga upp en långsiktig strategi för att hantera uppdateringar i de respektive externa dataformaten.

Direktlänkar till tips om att gå från CAD och BIM

Inspelningen är en dryg timme lång men här får du några bra delkapitel som du kan hoppa direkt till:

Jag hoppas det här ger en del stöd på vägen. Hör gärna av dig om du vill prata mer om inomhus-GIS och ArcGIS Indoors med oss.