Får du upp ett felmeddelande när du försöker logga in i ArcGIS Pro? Trots att du är säker på att du har rätt inloggningsuppgifter och rätt licens? Det här är en fråga vi på supporten ofta får, och det finns ett par saker du kan testa själv för att få hjälp snabbare.

Även om du är säker på att du har gjort allt rätt är det (trots allt) nästan alltid den mänskliga faktorn som är boven när inloggningen till ArcGIS Pro fallerar.

Här följer de två vanligaste felmeddelandena som då dyker upp, och svaren som i de flesta fall löser problemen.

Felmeddelande 1: ”publikt ArcGIS-konto”

Det första felmeddelandet handlar om att du inte kan logga in ”eftersom du verkar ange ett publikt ArcGIS-konto”, och ser ut ungefär så här:

I det här läget är det vanligt att användare ringer till oss i supporten och det är du varmt välkommen att göra, men ofta kan du få hjälp snabbare om du klickar på länken Learn more.

När du klickar på länken får du en utförligare beskrivning som talar om att du försöker logga in med ett så kallat publikt ArcGIS-konto, vilket alltså inte ger behörighet till ArcGIS Pro. I stället behöver du logga in med det ArcGIS-konto du har som är kopplat till din organisation.

Så här kontrollerar du vilket ArcGIS-konto du försöker logga in med:

  1. Öppna din webbläsare och gå till inloggningssidan för ArcGIS Online.
  2. Kontrollera vad som står i URL:en. Om står arcgis.com/home/index.html när du har loggat in är det ett publikt konto du använt och det ger dig alltså inte tillgång till ArcGIS Pro.

När du har loggat in med rätt kontouppgifter ska det stå www.[orgname].maps.arcgis.com/home/index.html i URL:en. Ändra till de inloggningsuppgifter du har som är kopplade till organisationens ArcGIS och testa att logga in igen. Nu bör du få tillgång till ArcGIS Pro.

Genom att klicka på Learn more, skickas du vidare till dokumentationen om ArcGIS där du ofta hittar svaret du söker.

Om du bara har en inloggning behöver du prata med administratören i din organisation, och be hen bjuda in dig till ArcGIS Online. Det kan nämligen vara så att administratören bara bjudit in dig till My Esri men inte ArcGIS Online.

Felmeddelande 2: ”saknar licens för ArcGIS Pro”

Det andra felmeddelandet handlar om att du inte kan logga in eftersom du ”saknar licens för ArcGIS Pro”.

Skärmklipp som säger att du saknar rätt licens för att logga in i ArcGIS Pro

Även om du är säker på att du har ArcGIS Pro och rätt licens är det vanligaste att du trots allt inte blivit tilldelad rätt behörighet eller licens. Kontakta GIS-administratören i din organisation och be att hen dubbelkollar dina behörigheter, då brukar det lösa sig.

Funkar det ändå inte finns vi på supporten här för dig.

Hur laddar jag ner ArcGIS Pro?

Om du inte har ArcGIS Pro installerat så finns det två alternativ för att ladda ner det:

1. Via ArcGIS Online

Möjligheten att ladda ner ArcGIS Pro från ArcGIS Online är en relativt ny funktion. Först behöver du ha fått en licens till ArcGIS Pro tilldelad via ArcGIS Online. När du har fått det loggar du in i ArcGIS Online, går till din profil i översta högra hörnet och sedan till ”Mina inställningar”. Du hittar nedladdningar under licens-fliken, både ArcGIS Pro och andra appar:

2. Via MyEsri

Som vanligt finns också all programvara att ladda ner via My Esri för den som har administratörsbehörigheter dit. Detta är fortfarande det enda alternativet för de som distribuerar sin ArcGIS Pro-licens via Enterprise eller som enanvändar-/fleranvändarlicens. Vanligast är då att en administratör laddar ner programvaran och distribuerar till de som ska installera ArcGIS Pro.