Kategorier är ett utmärkt sätt att sortera upp innehåll i GIS-portalen. Möjligheten att göra det med lager, kartor, appar och andra objekt har funnits länge. Sedan 2022 går det också att göra för medlemmar. Har du inte börjat hantera kategorier i GIS-portalen än är idag en lika bra dag som någon att börja göra det på.

Fördelen med att använda kategorier är framför allt att det blir enklare för medlemmar i organisationen att hitta rätt typ av innehåll, eller en annan medlem, i ArcGIS.

Kategorier gör det enkelt att filtrera innehåll såsom kartor, scener, appar och annat – samt alltså att sedan 2022 kategorisera medlemmar – och att hitta rätt objekt även om man inte vet exakt vad objektet heter (förutsatt att kategoriseringen är namngiven på ett logiskt sätt utifrån medlemmarnas behov).

Kategorier bidrar till enhetlighet

Alla i organisationen får tillgång till samma uppsättning kategorier, inklusive två nivåer av underkategorier, vilket möjliggör en konsekvent kategorisering. Det är kanske den största skillnaden gentemot taggar: vem som helst kan lägga till taggar vilka därmed blir mer godtyckliga och kanske lite rörigare.

Det går utmärkt att sätta upp egen kategorisering manuellt från grunden men det finns också några färdiga kategoriseringar att utgå ifrån, som sedan kan konfigureras för att passa in i verksamheten.

Stöd för att kategorisera innehåll i portalen

Som teknik betraktat är kategorisering inget nytt men det är fortfarande ett av de mest grundläggande sätten att skapa ordning och reda i portalen. Sedan behöver det såklart kombineras med korrekt metadatahantering; beskrivningar, titlar, grupper, taggar och så vidare.

I den här korta utbildningsfilmen får du en bra genomgång av hur du gör för att hantera kategorier i GIS-portalen:

I filmen ovan får du på cirka 2 minuter en inblick i hur det kan se ut när du ska hantera kategorier i GIS-portalen. 

Vill du få lite mer kött på benen kan jag också rekommendera den här e-kursen på cirka tre timmar, som du kan genomföra online när det passar dig: Administering ArcGIS Online Content. Kursen utgår ifrån ArcGIS Online men principen är densamma för portalen i ArcGIS Enterprise.

Anpassade sajter möjligt med bra ordning i portalen

Med en bra datastruktur, det vill säga kategorier i kombination med metadata, blir det enklare att konfigurera en bra startsida för GIS-portalen.

Allt fler inser också värdet med att ta det ett steg till och bygga upp helt verksamhetsanpassade webbsidor i antingen ArcGIS Hub (för ArcGIS Online) eller ArcGIS Enterprise Sites (för ArcGIS Enterprise-implementationer). På en sådan sajt går det att samla och dela innehåll till exakt de medlemmar som behöver det, till exempel en grupp, en avdelning, ett projekt eller ett avgränsat initiativ.

Låter det här intressant? Då erbjuder vi en workshop som går att anpassa till din verksamhet.