Står din organisation i begrepp att sätta upp ett samarbete, en koppling, mellan GIS-portaler? Det vill säga antingen ett partnercollaboration eller ett distribuerat? Säkerställ först att du har koll på några grundläggande delar, innan du kastar dig in i den tekniska lösningen. Här tipsar vi om vilka frågor du bör ställa för att komma igång med collaborations på bästa sätt.

Så kallade collaborations är ett utmärkt sätt att skapa tajta samarbeten mellan externa organisationers GIS-portaler, eller mellan självständiga GIS-portaler inom samma organisation.

Med ett partner- eller distribuerat collaboration flödar alla utvalda data smidigt mellan portalerna och blir tillgängliga till de personer och grupper som behöver det, när de behöver det.

Frågor och svar innan GIS-portaler länkas samman i ett collaboration

Du som läser det här är antagligen den som också administrerar och sköter de tekniska aspekterna av ert GIS, och är den som behöver se till att rätt typ av collaboration finns på plats. Så hur kan du säkerställa att det blir som önskat och enligt verksamhetens behov? Här är frågorna du bör ställa, och varför:

1. Vilka organisationer ska ingå? Se till att rätt data delas till rätt personer och grupper.

Det kan låta självklart men var tydlig med vilka organisationer som ska ingå. Gör också en översyn över alla användare som ska ingå där du kontrollerar deras behörigheter.

2. Vilka kommer dela innehåll? Både vem som är värd och gäst, och vilka individer som delar data.

Bestäm vilken organisation som kommer agera värd och vara den som startar upp samarbetet. Kom överens om vilka delningsinställningar som ska gälla utifrån behov, användarnas behörigheter och tillgängliga implementationer av respektive organisations ArcGIS.

3. Vilken typ av innehåll kommer delas? Hur behöver den förberedas?

De data som delas, såsom kartor och kartlager, applikationer, geografiska analyser och så vidare, kan behöva förberedas genom att standardisera dataformat, datamodellering och säkerhetsklassificeringar.

4. Vilka ska ha tillgång till delade data?

Endast de användare och grupper som har rätt behörigheter ska ha tillgång till delade data. Var särskilt uppmärksam om känsliga data delas.

5. Vilken typ av redigering ska vara tillåten? Kanske behövs flera arbetsytor.

Organisationer måste definiera vilken typ av redigeringsbehörigheter som ska tillåtas för olika användare och grupper. Det kan vara nödvändigt med flera arbetsytor för att separera olika typer av redigering och för att undvika kollisioner mellan ändringar.

6. Hur ofta behöver uppdateringar ske? Se till att det stämmer överens med arbetsflödet.

Frekvensen av uppdateringar bör vara i linje med projektets och användarnas arbetsflöden. Det kan krävas täta och regelbundna uppdateringar för att hålla data aktuella och relevanta.

7. Vilken version har alla som ska ingå i samarbetet? Vilken arkitektur?

Alla organisationer och användare som ingår i samarbetet måste ha kompatibla versioner av ArcGIS-plattformen för att säkerställa att de kan samarbeta effektivt och dela data utan kompatibilitetsproblem. Ha en plan för att hantera uppdateringar och versionshantering, för att undvika störningar i samarbetet.

Se inspelad presentation om collaborations

Jag hoppas att du känner dig hjälpt av dessa frågor och svar. Om du undrar över fler saker kan jag varmt rekommendera att du avsätter en timme för att titta på den här tekniska sessionen där utvecklarna bakom collaborations berättar mer om vad som är värt att tänka på och hur det funkar.

Du kan även titta på denna how to-film där vi visar hur du sätter upp ett partnersamarbete mellan två organisationer med ArcGIS Online: