ArcGIS Online låter dig förstå världen omkring dig genom att använda interaktiva kartor för att koppla samman människor, platser och data. Du får datadrivna och intuitiva analysverktyg som levererar information om geografiska platsen. Uppdateringen från februari 2024 inkluderar ny funktionalitet i Map Viewer, såsom förbättringar av skisslager och stöd för anpassade stilar samt andra förbättringar och funktioner i ArcGIS Online. Höjdpunkterna finner du i bloggen, häng med!

Map Viewer

Med Map Viewer kan du skriva, utforska, redigera och dela kartor. Här hittar du en översikt över nya funktioner och förbättringar som levereras i den här release.

Förbättringar i skisslager

Du kan lägga till objekt på en karta genom att skapa ett skisslager. Använd skissobjekt för att symbolisera något du vill visa eller markera på kartan. Du kan också lägga till beskrivande information som visas i popup-fönster. Objekten i ett skisslager sparas med kartan och du kan redigera och uppdatera dem när som helst.

Förbättringar i skisslager

Skissobjekt kan du nu välja från rutan  ”egenskaper” (properties). Du kan redigera, duplicera eller kopiera för att skapa ett nytt skisslager, bevara symbolegenskaper och popup-fönster. När du utformar skissobjekt (linjer, polygoner, rektanglar och cirklar) kan du välja symboler från listan “Senaste symbolerna”. Du kan också lägga till titlar och konfigurera popup-fönster för flera objekt samtidigt. Se Skapa skisslager för mer information.

Tröskel för skalintervall vid aggrering

Använd aggregering när du har ett stort antal punktobjekt som du vill symbolisera tillsammans. ”Klustering” använder symboler med proportionell storlek som ändras dynamiskt med kartans skala. Binning använder definierade celler som representerar punktdata som rutnätspolygonlager. Båda metoderna låter dig se mönster i data som är svåra att visualisera när ett lager innehåller ett stort antal punkter som överlappar och täcker varandra.

Du kan nu konfigurera så att kartan dynamiskt baserat på skala visualiserar objekten antingen som aggregerade via klustering, binning eller som individuella punkter. Detta innebär att du slipper duplicera dina lager för att växla mellan aggregerad och individuell visning av data.

Tröskel för skalintervall vid aggrering

För mer information se Configure clustering och Configure binning.

Anpassade webbstilar

Du kan publicera dina egna webbstilar med ArcGIS Pro och använda dem i Map Viewer. Webbstilarna kan innehålla 2D-symboler för punkter, linjer och polygoner. För mer information, se Använd publicerade 2D-symboler i ArcGIS Online.

Med den här releasen kan du nu söka efter och lägga till anpassade webbstilar. När en ny stil har lagts till, visas symbolerna i listvyn för att använda sökningen för att hjälpa dig hitta de symboler du vill ha. Sökningen fungerar mot namnsträngar och symboltaggar.

Anpassade webbstilar

Spara medialager

Genom att lägga till medialager kan du placera och positionera bilder, såsom historiska kartor, på en önskad geografisk plats med hjälp av baskarta. Tidigare kunde medialager bara sparas i webbkartan. Nu kan medialager sparas som objekt och återanvändas i andra webbkartor. Mediepositionering, stileffekter och synlighetsinställningar sparas i medielagerobjektet och anpassas automatiskt till andra kartor där det läggs till.

Spara medialager

För mer information, se Add media layers.

Utforskare för bilder

En nyligen introducerad utforskare för bilder  är tillgänglig från verktygsfältet ”Inställningar” för dynamiska bildlager. Du kan granska indatabilder, sortera efter valfritt attribut och föra muspekaren för att visa fotavtryck på kartan. Filter kan användas för intresseområde och attribut, och ”slider” kan användas för att visa bilder som matchar ett specifikt attributintervall.

Utforskare för bilder

Ytterligare verktyg kan användas för att välja en eller flera bilder i samlingen, visa bilddetaljer, zooma till bilden eller lägga till den som ett unikt lager på din karta.

Förbättrat stöd för orienterade bilder

Ett orienterat bildlager är en typ av geobjektlager för att visualisera orienterade bilder i en kartas sammanhang. Map Viewer stöder visning och hantering av orienterade bildlager med orienterad bildvisare. När den läggs till på kartan indikerar varje punkt i ett orienterat bildlager var kameraplatsen var när bilden togs.

Förbättringar i den här releasen är utökat utbud av bilddatatyper och källor som kan användas i Map Viewer och ger flexibla alternativ för att samla in och dela orienterade bilder. Nya funktioner och möjligheter, för dig som användare, inkluderar visualisering av 360°-bilder och panoramabilder. Klicka på kartan för att hitta den bästa 360°-bilden av platsen, se täckningen av bilden dynamiskt uppdaterad på kartan när du panorerar och zoomar, och använd navigeringsverktyget för att utforska andra bilder.

Förbättrat stöd för orienterade bilder

Dessutom kan du skapa och dela en app för orienterade bilder med ArcGIS Instant Apps och använda ArcGIS QuickCapture för att samla in bilder med din telefon eller surfplatta och automatiskt hantera dem som ett orienterat bildlager. För mer information se What’s new in oriented imagery.

Analys i Map Viewer

Karttjänster stöds nu som geoobjektinput för analys. För en fullständig lista läs här: Utför analys. Flera verktyg har nu en knapp för att direkt rita upp indatalagren som input till verktyget ”Draw input features”.

Analys

Nya och uppdaterade verktyg

Geoobjektanalys utförs med vektordata; koordinatbaserad data som representerar geografiska egenskaper med hjälp av punkter, linjer och polygoner.

Hitta punktkluster innehåller tre nya parametrar, Time Field, Search Time Interval och Search Time Unit, som låter dig använda tid tillsammans med avstånd, för att identifiera kluster.

Beräkna sammansatt index kombinerar flera numeriska variabler för att skapa en enda indexvariabel, även känd som en sammansatt indikator. För mer information, se Introduktion av verktyget Beräkna sammansatt index.

Scenvisare

Använd scenvisaren i ArcGIS Online för att skapa, visa och utforska 3D- scener.

Stöd för integrerat mesh-lager

Du kan nu integrera mesh-lager för 3D tiles i dina scener. I likhet med de befintliga integrerande mesh-scenlagerna kan ett integrerat mesh-lager med 3D tiles representera byggda och naturliga miljöer med hjälp av realistiska texturer och dimensioner, samt användas i kombination med annat innehåll.

Nu kan integrerade mesh-scenlager modifieras direkt i scenvisaren, så att du kan skräddarsy dina data genom att maskera, skära eller platta till områden för att på så sätt kombinera dem med andra lager.

Uppdateringsintervall för lager

För att säkerställa att din scen alltid visar det senaste innehållet kan du ställa in uppdateringsintervall på de lager som stöds. Du kan aktivera uppdateringsintervall för webbtjänstlager, CVS- lager (genom latitud/longitud), geoobjektslager, GeoJSON- lager, OGS geoobjektslager, OGS WFS, OGS WMS och tile-lager.

Begränsningar för redigering

Med hjälp av redigeringsbegränsningar går det att göra din redigering mer exakt. När du skapar geoobjekt kan du kontrollera längd och vinklar på segment, samt höjder för punkter och hörn. För att ställa in redigeringsbegränsningarna aktiverar du verktygstips och anger värden genom att trycka på Tab.

Begränsningar för redigering

Nya 3D baskartor

Nya 3D baskartor är släppta och går att läggas till i din scen från baskartgalleriet.

Ytterligare förbättringar du kan ta del av:

  • Synlighetsintervall kan nu tillämpas på voxel-scenlager.
  • Det går nu att lägga till anpassade förfrågningsparametrar till alla scenlager.
  • Presentationsläget för mobila enheter har uppdaterats med förbättringar för navigering av bilder och hantering av popupfönster.
  • Kontrasten har ökats för att förbättra tillgängligheten i scenvisaren.

För mer information så kan du läsa Vad är nytt i Scenvisaren.

Konton och administration i ArcGIS Online

För dig som administratör med behörighet i ArcGIS Online kan du nu radera flera medlemmar, överföra eller ta bort medlemmars innehåll på en gång. När du har valt medlemmar som ska tas bort finns möjligheten att överföra eller radera deras innehåll.

Begränsningar för redigering

Om du väljer att överföra innehåll kan du välja vilka medlemmar som ska bli ny ägare över innehållet. Alla borttagna medlemslicenser kommer automatiskt att återkallas, grupper som inte överförts kommer att tas bort och allt innehåll kommer att överföras eller raderas.

Mer information om releasen

Mer information om ArcGIS Online releasen finner du i avsnittet, vad är nytt eller visa alla relaterade inlägg till den här releasen. Det finns också en introduktionsvideo som du kan ta del av.

Länktips: 

Mer om ArcGIS Online