Skicka in. Kontrollera. Färdigställ. Leverera. Det är en vanlig och återkommande process i många verksamheter. Och därför också en process som lämpar sig väl att låta tekniken snarare än manuella krafter utföra, eller med andra ord: Automatisera arbetsflöden med ArcGIS Workflow Manager.

Det är sällan kul att dubbeljobba, rätta till fel eller behöva komplettera ännu en gång – när det inte borde behövas. Ofta grundar det sig i brister i löpande processer och inkonsekvent utförande i praktiken.

Återkommande brister när processen är otydlig

En verksamhet som inte har en tillräcklig tydlighet i sina arbetsflöden upplever vanligen flera av följande:

 • Ett stort antal liknande uppgifter behöver hanteras ofta och återkommande.
 • Flaskhalsar är vanliga, vilket saktar ner processer, gör att misstag uppstår och kvalitén blir sämre.
 • Relevant information saknas och uppgifter behöver kompletteras, med förseningar som följd.
 • Leveranser är inkonsekventa. Olika personer levererar samma sak fast på olika sätt.
 • Dubbelarbete uppstår lätt när den ena inte vet vad den andra redan gjort.
 • Spårbarhet och historik saknas.
 • Värdefull kunskap går förlorad när någon slutar, är ledig eller bortrest.

Om merparten av ovanstående förekommer i din verksamhet finns goda anledningar att kika på en mer automatiserad lösning. Det här är ArcGIS Workflow Manager kommer in: en programvara som spårar och automatiserar arbetsflöden, och standardiserar och kvalitetssäkrar processer.

Automatisera arbetsflöden med ArcGIS Workflow Manager

Så vad är det ArcGIS Workflow Manager gör, mer konkret? Många gånger kan ett arbetsflöde delas upp i fyra distinkta delar:

 1. Skicka in
 2. Kontrollera
 3. Färdigställ
 4. Leverera

Automatiserat arbetsflöde med ArcGIS Workflow Manager

Även omfattande och komplexa processer med många personer involverade kan ofta systematiseras och därmed både effektiviseras och till större del automatiseras.

Genom att systematisera på det här viset blir det möjligt att identifiera vilka repetitiva uppgifter som är lämpliga att automatisera eller nyttja andra förmågor i ArcGIS Workflow Manager för, istället för mänskliga mellanhänder. Det frigör tid för medarbetarna som kan ägna sig åt mer unika uppgifter, samtidigt som leveranserna blir standardiserade och kvalitén högre.

Se introduktion om ArcGIS Workflow Manager

I den här inspelade sessionen får du en bra introduktion till hur produkten fungerar. Observera att det sedan inspelningen gjordes är möjligt att använda ArcGIS Workflow Manager inte bara i ArcGIS Enterprise-implementationer utan även för ArcGIS Online.