Förflyttningen från ArcGIS Web AppBuilder till ArcGIS Experience Builder är i full gång. Sedan lanseringen av den senare pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att tillföra alla de mest värdefulla funktionerna och verktygen som redan fanns i föregångaren – och utöka med flera som är ännu bättre. Ett exempel är några funktioner kopplade till utskrift i ArcGIS Experience Builder, som inte är möjliga i ArcGIS Web AppBuilder.

Det jag vill lyfta här är några välkomna widgetfunktioner kopplade till utskrift specifikt i ArcGIS Experience Builder, som du inte har tillgång till i ArcGIS Web AppBuilder. ArcGIS Web AppBuilder har varit en populär applikation som många vill stanna kvar vid, så om du är en av dem är det här en (av flera) anledningar till varför du bör lämna det gamla för det nya.

1. Skapa egna layouter och mallar

I ArcGIS Experience Builders utskriftswidget finns fler möjligheter att konfigurera vilka layouter du vill att användaren ska kunna välja mellan, än vad som finns i ArcGIS Web AppBuilder. Alla layouter (templates) hämtas när du lägger till utskriftstjänsten till widgeten. Du kan sedan plocka bort de du inte behöver för just denna webbkarta eller tema.

Varje layout kan kopieras, döpas om och konfigureras var för sig.

Skapa flera layouter för utskrift i ArcGIS Experience Builder

I ArcGIS Experience Builder kan du konfigurera mallarna i tjänsten.

2. Styr vad slutanvändaren ser

För varje mall kan du bestämma vilka standardvärden som ska visas för slutanvändaren, och vilka av dessa som skall vara redigerbara; det vill säga, de inställningar du bockar ur kommer inte synas i widgeten, och det standardvärde du satte i konfigurationen är det som gäller. Att kunna styra vilka inställningar slutanvändaren kan se, är en av de stora skillnaderna gentemot printwidgeten i ArcGIS Web AppBuilder.

Det sista du gör är att konfigurera det som ska gälla för samtliga mallar i widgeten. Även här kan du bocka ur alternativet om du inte vill att slutanvändaren ska kunna eller behöva göra några val.

Styr vad användaren ser i utskriftswidgeten i ArcGIS Experience Builder

I ArcGIS Experience Builder har du större möjlighet att styra vad slutanvändaren ska se när hen står i begrepp att skriva ut.

3. Se kartutsnittet direkt i kartan

Men den kanske största förbättringen i ArcGIS Experience Builders utskriftswidget gäller ”map printing extent” vilket innebär att slutanvändaren kan slå på så hen ser utskriftsområdet i webbkartan. När användaren panorerar och zoomar i kartan följer utsnittet med och är centrerat i bild. Det här en liten men smart grej som underlättar mycket.

Se mer i min korta instruktionsfilm om hur det ser ut med centrerat kartutsnitt:

Slutanvändaren ser enkelt vilken del av kartan som kommer skrivas ut.

Här kan du följa hur utvecklingen av ArcGIS Experience Builder fortlöper.

Jag hoppas du är nyfiken på att testa några av mina tips på egen hand, så att du och dina slutanvändare kan jobba med utskrift i ArcGIS Experience Builder lite smartare än innan.