Har du ett behov av att dela data ännu mer granulärt än enligt de grupper som är standard i ArcGIS? Genom att utöka med security.manager kan du dela data utifrån lager, attribut, geoobjekt eller individ – eller kombinera dessa på valfritt sätt.

Med ArcGIS går det alldeles utmärkt att dela data på ett säkert sätt med hjälp av grupper.

I vissa fall krävs dock att kunna kontrollera delningen ner på detaljnivå. Det är här security.manager kommer in. Min kollega Johan Jofs arbetar med frågor kopplade till ArcGIS som enterprisesystem. Jag bad honom berätta mer om hur security.manager i ArcGIS fungerar.

1. Vad är security.manager?

Security.manager är en produkt som gör det möjligt att dela data på en djupare nivå än vad som är inbyggt i ArcGIS. Den standarddelning som finns i ArcGIS är fullt tillräcklig för de flesta organisationer men vissa behöver en striktare form av åtkomstkontroll och datadelning och kan då utöka med security.manager.

2. Vad skiljer datadelning via security.manager från datadelning via ArcGIS?

Med ArcGIS delar du data på gruppnivå. Med security.manager kan du dessutom dela på detaljnivå, det vill säga utifrån lager, attribut, geoobjekt och individ.

Det innebär till exempel att du som GIS-administratör bara behöver skapa en karta och sedan kan välja exakt vilka komponenter och data i den som ska delas med specifika individer. Istället för att skapa och löpande uppdatera kanske trettio kartor kan du ha en enda karta, och bara justera delningsinställningarna vid behov.

Denna story map går på ett bra och pedagogiskt sätt igenom hur det funkar.

3. När kan det vara relevant att utöka med security.manager?

Security.manager är ett bra val när det finns ett behov av att hantera mer komplexa åtkomstkontroller, uppfylla särskilda lagkrav, eller för att effektivisera säkerhetshantering och datadelning på ett sätt som standardverktygen i ArcGIS inte fullt ut kan stödja.

Eller annorlunda uttryck: Med security.manager blir det möjligt att styra vem som får tillgång till vilka data ner på minsta möjliga detaljnivå. Det bidrar på så vis till att datasäkerheten stärks ytterligare ett snäpp.

Alla – GIS-administratörer, IT-chefer men även användare och andra – kan känna sig trygga med att personer bara får tillgång till de data de behöver, men också att de alltid har den åtkomsten enkelt till hands.

4. Vad är värt att tänka på inför en implementation av security.manager?

Som vanligt bör du utgå ifrån verksamhetens behov och göra någon form av inventering. Se till att ha ordning och reda i era data och dokumentera vilka som ska ha tillgång till vad, och likaså vad som inte ska vara åtkomligt och för vilka.

Security.manager fungerar enbart i implementationer av ArcGIS Enterprise. Det funkar alltså inte tillsammans med ArcGIS Online.

5. Är det svårt att arbeta med security.manager?

Det är en del pill att komma igång, att sätta upp reglerna. Hur mycket tid du behöver lägga på det här hänger mycket ihop med vilka riktlinjer och datastruktur ni redan har i organisationen eller inte.

När allt väl är på plats är security.manager enkelt att förvalta och justera vid behov.

Tack, Johan, för dina kloka svar!