Med smart mapping i Map Viewer är det lätt att göra riktigt bra kartor, oavsett om du är nybörjare eller kartografiproffs ut i fingerspetsarna. Om du inte har koll på begreppet smart mapping, och framför allt hur det underlättar för dig – läs vidare!

Map Viewer i ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise är nästa generations kartverktyg på webben. Det är säkert flera av er som arbetar med den flitigt sedan lanseringen för några år sedan, men oavsett om du arbetar med kartvisaren dagligen eller bara har öppnat det en handfull gånger så är ni alla förtjänta av en påminnelse om kraften den besitter via det som kallas ”smart mapping”.

Vad är smart mapping i Map Viewer?

Smart mapping hjälper dig att symbolsätta dina kartor i ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise. Det gör att du lättare kan utforska och förstå dina data och vad som är värt att betona i dem, och på så sätt bättre lyfta fram det som är viktigt.

Är du ovan att göra kartor? Ingen fara! Utan någon som helst egen konfiguration av inställningarna gör smart mapping så att du kan sluta gissa och göra effektiva kartor med bara några musklick.

Är du kartograf? Grymt! Smart mapping tillhandahåller flera olika kartografiska tekniker som ger dig rätt verktyg för att skapa fantastiska kartor som är lätta för mottagaren att förstå.

Vad gör smart mapping smart?

Så fort du väljer ett attribut att symbolsätta utifrån så tittar smart mapping på informationen i attributet och föreslår kartstilar som fungerar med den typen av data: text, heltal, decimaltal och datum eller kombinationer av de olika.

Resultatet blir att du snabbt och enkelt kan prova flera olika stilar och hur de fungerar tillsammans med dina data.

Var hittar jag smart mapping?

För att börja använda smart mapping i Map Viewer klickar du på lagret du vill symbolsätta i lagerlistan på vänster sida. Klicka sedan på knappen ”Stilar” på höger sida.

Skärmklipp över inställning i Map Viewer i ArcGIS

Du hittar symbolinställningarna i vänster verktygsfält under ikonen ”Stilar”.

Smart mapping kan delas upp i tre enkla steg:

  • Välj attribut
  • Prova en symbolstil
  • Utforska dina valmöjligheter

Exempel på hur samma data över samma kartområde kan se olika ut med smart mapping i Map Viewer i ArcGIS

Det finns många olika sätt att visualisera och jämföra attributens mönster parallellt med varandra i samma karta. Här ser du några exempel. Övre vänster: Förhållande mellan A och B. Övre höger: Punktdensitet (symbolsatt med effekten bloom). Nedre vänster: Bivariat kartering. Nedre höger: Predominans.

Lär dig mer om smart mapping i Map Viewer i story map

Jag hoppas du har fått några bra ingångsvärden till varför du har god användning av smart mapping i Map Viewer.

I denna story map kan du fördjupa dig ytterligare och se goda exempel på hur smart mapping används enligt de tre stegen ovan, det vill säga för att välja attribut, prova en symbolstil samt att utforska mer.