När man genomför geografiska analyser är det inte alltid man behöver de data som täcker ett helt område utan man vill bara ha ett delområde. Men att hitta dataset som samtidigt möter kraven på utbredningen kan vara svårt att få tag på. Då behövs ett sätt att välja ut en delmängd data för analys, ur ett mer omfattande dataset.

Ofta är det till exempel så att de data man har tillgång till omfattar hela Europa men du vill endast analysera Sverige. Eller så sträcker sig dina data över flera år men du är endast intresserad av ett specifikt år.

Det finns flera olika sätt att hantera detta på, alltså att generera delmängder av ett datatset för en särskild analys. I det här inlägget kommer jag titta närmare på fyra olika sätt att göra detta på i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise:

  • Applicera filter
  • Sök via attribut och plats-geoprocesseringsverktyget
  • Nyttja processeringsutbredningen
  • Skapa driftade visningslager

1. Applicera filter

Den första metoden handlar om att applicera filter. Då visas, logiskt nog, endast objekten som matchar det uttrycket du skrivit. Krångligare än så är det inte.

Du kan skriva enkla uttryck, såsom att du endast filtrerar ut ett land från ett större dataset – men också mycket komplexa uttryck som väger olika kriterier emot varandra.

Skapa filter i kartvisaren, Map Viewer, i ArcGIS Online

För att skapa filter, klicka på filterknappen till höger i kartfönstret

2. Sök via attribut och plats-geoprocesseringsverktyget

Om du permanent behöver dela upp ett dataset baserat på attributvärden, spatiala förhållanden eller båda så är en bra idé att använda Sök via attribut och plats-geoprocesseringsverktyget. Det kan kombinera attribut- och spatiala uttryck i en och samma körning och producerar ett nytt lager som du kan använda för vidare analys.

Tänk på att verktyget kostar krediter om du kör det på ArcGIS Online.

Gif-animation visar hur du använder Sök via attribut och plats-geoprocesseringsverktyget i ArcGIS

Verktyget är enkelt att köra för att tex filtrera ut Sverige bland Europas länder.

Visste du att Sök via attribut och plats-geoprocesseringsverktyget i Map Viewer är detsamma som Härled nya platser och Hitta befintliga platser i Map Viewer Classic, samt Välj baserat på attribut och Välj baserat på plats i ArcGIS Pro?

3. Nyttja processeringsutbredningen

Inom ramen för analysfunktionaliteten i Map Viewer kan du begränsa dina inputdata så att bara en del av datamängden processeras, baserat på den geografiska utbredningen. Genom att specificera den så kallade processeringsutbredningen vet Map Viewer inom vilka gränser du vill köra analysen och endast objekt inom den utbredningen kommer inkluderas i analysen.

Gif-animation visar hur du specificerar vissa delar av ett dataset med den så kallade processeringsutbredningen Map Viewer i ArcGIS

Processeringsutbredningen konfigureras i miljöinställningarna för geoprocesseringsverktygen.

4. Skapa driftade visningslager

Ett driftat visningslager är ett sätt att skapa en mer permanent men ändå dynamisk delmängd av dina data. Välj vilka fält, objekt och/eller geografiska områden som ska ingå i den delmängden. När du skapar ett visningslager skapas ett nytt objekt som refererar till dina originaldata, vilket innebär att om du editerar data i originalet kommer det reflekteras i visningslagret.

En gif-animation visar hur ett visningslager konfigureras på en karta

Ett visningslager konfigureras på lagrets objektsida och gör att du kan filtrera bort objekt på attribut och plats samt gömma attribut.

Om du vill läsa mer om att välja ut en delmängd av dina data för analys kan du klicka här.