Från och med nästa uppdatering av ArcGIS Online, i juni 2024, sker också en förändring av användartyperna i ArcGIS. Här har vi samlat några vanliga frågor om vad det innebär för din organisation, både ur perspektivet administratör och ur perspektivet användare.

Senast uppdaterat: 14 juni 2024

Användartyper är rollbaserade och definierar olika behörigheter för ArcGIS-användarna inom en organisation. Genom de olika användartyperna får varje användare tillgång till funktioner, data och appar utifrån sina behov, från webb, mobil och desktop.

Från och med sommaren 2024 sker en uppdatering av användartyperna med syfte att göra det enklare för organisationer att välja användartyper till sina medarbetare, samt administrera dem.

1. Vad är det som händer med användartyperna? Hur påverkar det användningen av ArcGIS?

Den förändring som en enskild användare framför allt kan märka av är att hon eller han får tillgång till fler funktioner och applikationer än tidigare.

I det stora hela handlar förändringen främst om att:

 • Merparten av användartyperna får tillgång till fler funktioner och appar samt tillägg.
 • Användartyperna placeras på en trappa, där appar och funktioner hos en användartyp på föregående nivå automatiskt ingår i användartypen på nästa nivå. (Undantaget är Location sharing user type extension som bara ingår i Mobile Worker.)
 • Antalet användartyper minskar från 7 till 6 i och med att användartypen GIS Professional Basic slås ihop med användartypen Creator. Detta innebär att Creator får tillgång till samma förmågor som GIS Professional Basic har haft. Från juni 2024 har Creator alltså tillgång till ArcGIS Pro av Basic-variant.
 • Några användartyper byter namn, helt eller delvis.

Titta gärna på denna inspelning där vi går in mer i detalj:

Användartyperna i ArcGIS justeras med start sommaren 2024. Två slås ihop till en och några byter namn.

2. När sker förändringen?

De uppdaterade användartyperna kommer att finnas tillgängliga för alla från mitten av juni 2024 enligt följande:

 • ArcGIS Online. Användare migreras automatiskt till de uppdaterade användartyperna när de släpps, tillsammans med den senaste uppdateringen av ArcGIS Online.
 • ArcGIS Enterprise. De uppdaterade användartyperna stöds fullt ut i ArcGIS Enterprise 11.4 eller senare, som kommer hösten 2024. Fram till dess får din organisation tilläggslicenser till befintliga användartyper för att ge användare åtkomst till de appar och förmågor som de uppdaterade användartyperna tillhandahåller. Till exempel kommer ni att få tilläggslicenser för ArcGIS Pro Basic för era Creator-användartyper, eftersom den uppdaterade Creator-användaren inkluderar åtkomst till ArcGIS Pro Basic.

3. Vad behöver användare göra?

Som användare behöver du inte göra något, utan du kan lugnt fortsätta att använda ArcGIS som förut. Med skillnaden att du kommer ha tillgång till fler funktioner och appar.

4. Vad behöver administratörer göra?

För att få tillgång till de utökade förmågorna i ArcGIS Enterprise behöver du aktivera de tilläggslicenser som din organisation får tillgång till i juni, vilket du hanterar via My Esri. Läs mer i den här guiden. Annars går det bra att vänta till version 11.4 och då få inbyggt stöd för de uppdaterade användartyperna.

I övrigt sker uppdateringen av användartyper automatiskt i ArcGIS Online, enligt vad som beskrivits i ovan.

Jag vill även tipsa om att ta tillfället i akt och inventera hur användningen av olika användartyper är fördelade och utnyttjas idag, för att justera vilka typer som behövs och hur många, så att de stämmer bättre överens med det faktiska användandet.

5. Hur avgör man vilken användartyp som är rätt?

Ett bra tips för att förstå vilken användartyp som är rätt för en specifik användare är att undersöka hur användaren har använt sin licens hittills.

Det här är några ingångar för att reda ut vilken användartyp som är mest lämplig:

 • Användaren tittar på och tar del av data och kartor som andra har skapat, men skapar inget innehåll själv. Välj: Viewer.
 • Användaren redigerar data i befintliga kartor och tjänster, men skapar inte själv tjänster, kartor eller appar. Välj: Contributor.
 • Användaren redigerar data i befintliga tjänster med hjälp av applikationerna ArcGIS Field Maps, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Survey123 mobilapp eller ArcGIS Workforce mobilapp. Användaren flyger drönare och vill planera flygrutten med hjälp av ArcGIS och egna data. Användare delar sin position medan han eller hon är ute i fält. Välj: Mobile Worker.
 • Användaren skapar nya tjänster, kartor, appar och annat innehåll från grunden eller arbetar med analys i webbkartor. Användaren arbetar med datatjänster, dataflöden och redigeringsfunktioner samt analys i ArcGIS Pro. Välj: Creator.
 • Användaren använder verktyg och funktioner i ArcGIS Pro som har krävt ArcGIS Pro Standard, till exempel för att jobba mot Enterprise geodatabaser och hantera topologier i databaser. Välj: Professional.
 • Användaren använder verktyg och funktioner i ArcGIS Pro som har krävt ArcGIS Pro Advanced, till exempel att jobba med ortho mapping, översvämningssimulering eller GeoAI. Välj: Professional Plus.

När du har kartlagt vilka behov användarna i din organisation har blir det lätt att tilldela rätt licens. Med den nya trappstegsmodellen blir det också enklare att starta på en lägre nivå för att sedan skala upp till nästa nivå om det visar sig nödvändigt.

Mer information om förändringen

Här har vi samlat mer information kopplat till uppdateringen av användartyperna:

Hör gärna av dig till supporten om du undrar något mer i samband med förändringen.