Inlägg skrivna av Oskar Penje

Om skribenten: Oskar Penje - Konsult Apps & Analysis

Oskar Penje kom in på GIS genom sitt intresse för planering och samhällsfrågor. Det som lockade var möjligheten att kunna sammanföra data från olika källor och göra dem begripliga genom kartor och grafer. Visualiseringar med stöd av kartor utgör ett utmärkt sätt att kommunicera med olika målgrupper och gör det enklare att tolka vad statistiken och dataunderlagen säger. Ju mer komplext, desto roligare är det att skapa visualiseringar som mottagaren verkligen förstår, menar Oskar.

Till toppen