En förmånlig licensmodell – helt anpassad för svenska kommuner

Med ArcGIS Kommunlicens får hela kommunen obegränsad tillgång till Esris kompletta GIS-plattform ArcGIS. På så sätt blir det enklare för kommunen att på ett effektivt sätt hantera, analysera och sprida all geografisk information till förvaltningar, kommunala bolag och allmänheten.


Effektivt, uppdaterat och tillgängligt

Genom att nyttja ArcGIS-plattformens fulla kraft kan kommunens tjänstemän få tillgång till gemensam, uppdaterad information i en miljö helt anpassad efter just deras behov. Det kan vara allt ifrån en enkel webbapplikation som visar var det finns lediga tomter till en avancerad analys av översvämningsrisken inom kommunen. Behovet styr helt funktionaliteten och hur applikationen finns tillgänglig – på webben, i fält eller på kontorsdatorn.

Både GIS-plattform och verksamhetssystem

ArcGIS Kommunlicens går utmärkt att kombinera med GEOSECMA for ArcGIS. Kommunen får då både en kraftfull GIS-plattform och de verksamhetssystem man behöver, till exempel är VA-system, ärendehanteringssystem och fastighetsregister.

ArcGIS Kommunlicens och Geodata – en kraftfull kombination

Kommunlicensen i kombination med Geodatasamverkan ger kommunen en komplett lösning för att skapa, analysera och sprida geografiskt information både internt i verksamheten och externt till medborgare och andra intressenter.

Genom ArcGIS kommunlicens får kommunen:

  • Lättare att sprida användningen av geografisk information.
  • Fullständig frihet att installera ArcGIS-program vara där de behövs och när de behövs i hela organisationen.
  • En lägre kostnad per enhet för licensierad programvara.
  • Väsentligt minskade kostnader för administration och inköp.
  • Underhåll (support och uppgraderingar) på de programvaror som ingår i licensen.

De här fördelarna får du som är:

  • GIS-samordnare – lättare att sprida GIS till hela organisationen.
  • Licensansvarig – en licens för hela kommunen. Lätt att administrera och fördela kostnaden på användarna och att lätt att förutse kostnaden för kommande år. Dessutom minskade kostnader per användare.
  • Ansvarig för kommunens IT-miljö – effektivare hantering av IT-miljön, till exempel administration och installation.

Vi berättar gärna mer om ArcGIS Kommunlicens

Kontakta oss →