Branscher

Se din verksamhet med nya ögon med geografisk affärsanalys

Kartan för svensk detaljhandel ritas om i snabb takt. Den utvecklingen gör att behovet av bra beslutsstöd aldrig har varit större. Genom att använda den geografiska dimensionen i affärsanalyser framträder samband tydligare, lokala marknadsförhållanden blir lättare att förstå och konsumentbeteenden förklaras.

Visualiseringar av data

Tillverkande industri

Tillverkande industri har mycket att vinna på att använda geografisk information och analys för att snabbt se samband och mönster som optimerar effektivitet, minimerar risk, ökar marknadsandelar och lönsamhet. Läs om GIS-stöd i tillverkande industri

Kartor i surfplatta och smartphones

Bygg och fastighet

Med stöd av datas geografiska dimension och analys skapar bygg- och fastighetsbolag förutsättningar för bättre översikt, effektivare arbetssätt och minskade risker genom fastighetens hela livscykel. Läs mer om bygg och fastighet

Utilities

Företag som hanterar elnät och annan nätinfrastruktur bäddar för bättre effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet när de integrerar befintliga IT-system för till exempel nätinformation med ett komplett GIS. Läs mer om utilities

Kartor i surfplatta och smartphones

Transport och logistik

Genom att dra nytta av de stora datamängder som finns tillgängliga idag finns alla möjligheter att fatta beslut och agera snabbt och rätt, gärna i realtid. Om du visualiserar informationen på en smart karta blir effekten ännu större. Läs mer om transport och logistik

Kartor med visualiserad data

Skolor och universitet

GIS bidrar med en ny dimension – den geografiska – för lärare och pedagoger att använda i undervisningen i de flesta ämnen. Det blir ett verktyg som ger studenter i alla åldrar chansen till värdefull kunskap och insikt om sin omvärld på ett nytt, engagerande och utvecklande sätt. Läs mer om GIS i skolan

Flygbilder i gränssnitt från ArcGIS

Samhällssäkerhet

GIS ger försvar, brandförsvar, polis och andra verksamheter för krishantering verktyg för att hantera, analysera, sammanställa och visualisera information från flera datakällor. Kartan är ett värdefullt beslutsstöd som ger organisationen snabba svar och lösningar i kritiska situationer. Läs om hur GIS kan användas inom samhällssäkerhet

Kartor i användargränssnitt från ArcGIS programvara

Kommuner

GIS är ett redskap som förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar kommunens verksamhet. Det ger tjänstemän och politiker tillgång till korrekta beslutsunderlag oavsett om det gäller beslut om skolan eller planering av markarbeten. Dessutom är kartan ett ovärderligt stöd i medborgardialogen. Läs mer om hur kommuner använder GIS

Kartor i surfplatta och smartphone

Myndigheter och verk

GIS hjälper myndigheter och verk att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra samordningen mellan olika delar av organisationen. I dialogen med medborgarna bidrar geografisk information och kartor dessutom till öppenhet och skapar förutsättningar för engagemang.

Karta och andra delar i dashboard

Detaljhandel

Genom att använda den geografiska dimensionen i affärsanalyser inom detaljhandeln framträder samband tydligare, lokala marknadsförhållanden blir lättare att förstå och konsumentbeteenden förklaras. Med stöd av kartan identifieras nya affärs- och etableringsmöjligheter, underutnyttjade tillgångar och resurser, och mycket mer. Läs mer om detaljhandel

Excel-ark med data och karta i smartphone

Telekom

Våra lösningar hjälper dig att planera och optimera ditt fiber- eller mobilnät. Genom att visualisera och analysera dina investeringar i alla faser av utbyggnadsprojekten på interaktiva kartor får du relevant information och ett kraftfullt beslutsunderlag för alla delar av din organisation, från kundtjänstpersonal och personal i fält till ledningen. Läs mer om nyttan med GIS inom telekom

Karta i surfplatta

Skogsnäringen

GIS bidrar med fördjupade faktaunderlag för t.ex. utveckling och planering av skogsvård, beslut i miljörelaterade frågor, verksamhetsuppföljning och ekonomistyrning. Ett modernt GIS effektiviserar dessutom det skogliga arbetsflödet – från arbetet i fält till personalen på kontoret och entreprenörer. Läs om hur GIS används inom skogsnäringen

Nyfiken att veta mer hur GIS kan hjälpa er?


Kontakta oss så ringer vi dig