Mångårig erfarenhet till din tjänst

Vi är övertygade om att geografisk information är en av de mest värdefulla resurserna i din organisation. I vårt tjänsteteam finns experter som hjälper dig att hitta, förstå och använda data på ett sätt som gör att din verksamhet får verklig nytta av GIS (geografiska informationssystem).


Tillsammans ser vi till att din organisation har tillgång till data som är relevant för era behov och att den levereras på det sätt som passar er bäst. Exempel på tjänster som vi kan erbjuda kopplat till hantering av data är:

  • Söka data
  • Anpassa data
  • Konvertera data
  • Kvalitetssäkra data
  • Implementera data
Olika slags kartor

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →