Data för dina behov

Vi erbjuder data från hela världen och för alla behov, bland annat från våra partners Lantmäteriet, SCB, TomTom och HERE. Verksamhetens GIS kan sedan förses med data antingen inom ramen för den egna interna IT-miljön eller via en webbtjänst från en extern server.


Bakgrundskartor

Välj en bakgrundskarta som framhäver just din information på bästa sätt. Vi erbjuder de mest detaljerade bakgrundskartor du kan få, med en detaljrikedom ända ner till nivån för byggnader, kraftledningar, cykelvägar, markklassning och så vidare.

Fastighetsdata

Information om fastighetsgränser, vem som äger en fastighet nu och historiskt, vad byggnader används till, fastighetsjuridiska fakta och taxeringsuppgifter bidrar till beslutsunderlag både inför försäljning eller köp av fastighet eller vid fastighetsförvaltning, exploatering och markfrågor.

Demografi och statistik

Statistik om till exempel ålders- och könsfördelning, familjesammansättning, utbildningsnivåer och boende hjälper dig att hitta målgrupper, etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Att använda kartan som stöd vid segmentering har gett resultat i många olika verksamheter.

Företagsinformation

Visa fakta om företags omsättning, antal anställda, kreditinformation med mera på kartan och se dina kunder och konkurrenter med nya ögon. Med stöd av kartan får du helt nya möjligheter att fatta riktigt bra beslut – att överblicka, analysera och utveckla din affär.

Höjddata

Med nya högkvalitativa höjddata kan du utföra noggranna översvämnings-, sikt- eller solstrålningsanalyser. Höjddata gör det också möjligt att skapa en verklighetstrogen 3D-modell av ett område för att kommunicera utveckling och förändring.

Vägnätsdata

Vägnätsdata är fakta om hur man kan ta sig fram i vägnätet och hjälper dig att optimera ruttningen för din fordonsflotta så att den blir både mer effektiv och säkrare. Den här datatypen är dessutom en tillgång vid analys av upptagningsområden och hjälper dig att hitta t.ex. det perfekta butiksläget.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss →