Beslutsunderlag med stöd av geografin

Se webbinar: Fatta bättre beslut →

Upptäck tydligheten i det komplexa

Alla jagar det där lilla extra som kan ge konkurrensfördelar. En del av svaret finns i en resurs som är starkt underutnyttjad i de flesta organisationer, nämligen data i allmänhet och geografisk information i synnerhet. För ju mer knivskarpa och relevanta beslutsunderlag organisationen har tillgång till desto bättre är förutsättningarna för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Geografisk analys ger data nytt liv i form av interaktiva kartbaserade visualiseringar, beslutsunderlag och prognoser som är lätta att förstå och ta till sig.

Effekten av beslut med geografisk information

Kugghjul

Ökad effektivitet

Effektiviteten är alltid under lupp. Genom att använda och dra nytta av geografisk information får organisationen tillgång till en aktuell och gemensam lägesbild. Använd den geografiska komponenten i data och skapa de bästa förutsättningar att fatta välgrundade beslut – både här och nu, och för långsiktig utveckling.

Kundrelationer

Bättre kundrelationer

Långa och goda kundrelationer är de mest lönsamma. En datadriven syn på din affär genererar, med stöd av geografisk analys, verklig kunskap om kunderna. Det ger värdefulla insikter både till vardags i det operativa arbetet och för utveckling i form av optimerad service, rätt prioriteringar, proaktiv kommunikation och mycket mer.

Dataskärm och pengar

Resultat & lönsamhet

Det är som bekant resultatet som räknas. Geografisk analys sammanlänkar data från olika källor och gör de mest komplexa samband tydliga. Det vässar underlagen för strategiska beslut och prognoser. Bättre underlag för operativa beslut gör också att verksamheten inte går vilse på vägen mot uppsatta mål. Ladda ner eBok om bättre effektivitet, kundrelationer och resultat

Digitaliseringens möjligheter

Den geografiska dimensionen driver digital transformation

Den digitala revolutionen är här. Genom att ta hävstång på tekniken för att hantera geografisk information och analys får din organisation ett kraftfullt stöd för verkligt värde av digital transformation. Riktigt vassa underlag för att fatta rätt beslut och agera snabbt är a och o i en snabbrörlig, digitaliserad värld. Om digitalisering, IoT och geografisk information

Tekniken som gör det möjligt

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är en IT-lösning för att samla in, lagra, analysera och presentera lager av data med en geografisk dimension. En modern GIS-plattform ersätter inte andra system, men är däremot ett mycket kraftfullt komplement i organisationens IT-miljö. IT-arkitektur för datadrivna insikter

Så här funkar det

Se webbinaret: Fatta bättre beslut med geografiska analyser

Webbinaret ger en introduktion till geografisk analys för beslutsfattare, och dessutom exempel på beslutsunderlag. Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi en länk där du kan se inspelningen av webbinaret.