Datadrivna insikter


Ladda ner eBok →

Vilka viktiga insikter går din organisation förbi?

Den digitala transformationen gör den organisation som har förmågan att använda data på ett medvetet och strukturerat sätt till vinnare. Att utvecklas till en datadriven organisation skapar helt enkelt förutsättningar att fatta snabba, välgrundade beslut – både strategiskt och operativt – på ett sätt som ger konkurrensfördelar. Genom att dessutom utnyttja den modern teknikens inneboende möjligheter att dela information och samverka bäddar du för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Geografisk information och analys skapar dessutom förutsättningar för insikter och beslut med större precision.

3 pusselbitar lägger grunden för datadrivna insikter

Alla tre faktorer är lika viktiga för att kunna dra nytta av datas fulla potential, och för långsiktig effektivitet och lönsamhet. Med stöd av en geografisk komponent blir effekten ännu större.

Data visas på dator, smartphone och surfplatta

Koll på data

Mängden data ökar explosionsartat och potentialen är enorm när system integreras, data kombineras och omvandlas till värdefull kunskap. I de flesta organisationer blir dessutom nyttan ännu större om man använder den geografiska dimensionen för att sammanlänka data från olika källor och på så sätt gör det möjligt att upptäcka nya, dolda mönster. Läs mer

Bärbar dator visar dashboard

Smart beslutsstöd

Nyckeln till datas sprängkraft ligger i analysen. Tänk dig att kunna borra dig ner i lager av data och på så sätt se dolda mönster växa fram. Just det är möjligt med geografisk analys. Insikt om kunder, konkurrenter, resurser, projekt, infrastruktur, marknaden och mycket mer blir tydlig när den visualiseras i målgruppsanpassade kartvyer och scenarion. Läs mer

Människor i samverkan

Plattform för samverkan

Data har inget verkligt värde om den inte omvandlas till kunskap som delas. En modern IT-arkitektur och integration mellan system skapar de tekniska förutsättningarna. Appar och användarvänliga webbgränssnitt ger sedan tillgänglighet för alla berörda när och var som helst. Kartor bidrar i sin tur med tydliga visualiseringar av komplexa samband. Läs mer

Digitaliseringens möjligheter

Den geografiska dimensionen driver digital transformation

Den digitala revolutionen är här. Genom att ta hävstång på tekniken för att hantera geografisk information och analys får din organisation ett kraftfullt stöd för verkligt värde av digital transformation. Riktigt vassa underlag för att fatta rätt beslut och agera snabbt är a och o i en snabbrörlig, digitaliserad värld. Om digitalisering, IoT och geografisk information

Geografisk analys – så här funkar det

Geografisk analys gör det möjligt att förstå vad som händer var – och varför det händer. Analysera relationer och samband mellan platser och händelser, och se på dina data med nya ögon. Med geografisk analys får du de bästa förutsättningar att göra prognoser och titta närmare på scenarion som är viktiga för din verksamhet. Ladda ner interaktiv guide

Inspiration

Skapa konkurrensfördelar med hjälp av geografisk analys

Chefer och strateger inom till exempel marknad, sälj, supply chain och hållbarhet har allt att vinna på ett beslutsstöd som använder styrkan i geografisk information. Genom att visualisera data och analyser, som är viktiga för företaget och dess affär, på kartan kommer beslutsfattaren att förstå sin verksamhet och omvärld bättre. Om verktyg och förutsättningar att fatta vassa beslut

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se