Vilka vänstersvängar kan din organisation undvika med datadrivna insikter?

Beslutsstöd

Vilka vänstersvängar kan din organisation undvika med datadrivna insikter?

Digital transformation är begreppet på allas läppar. Personligen lutar jag mer och mer åt att ”datadriven transformation” smakar bättre. Den digitala transformationen är en strömning som har pågått sedan IT:s barndom, åtminstone sedan 70-talet. Det som nu driver och ökar utvecklingstakten är mängden data som idag finns tillgängligt. Sprängkraften är enorm när organisationer och verksamheter i både privat och offentlig sektor fångar, analyserar och tar lärdom av all denna värdefulla resurs på ett medvetet och strukturerat sätt.

För en sak är säker: Den datadrivna (eller ok då, digitala) transformationen är inte ett projekt man genomför för att sedan slå sig till ro. Nu och i framtiden krävs det av framgångsrika företag och organisationer att de konsekvent och löpande investerar tid och pengar för att utveckla sin analysförmåga, i kunskap och verktyg för datadrivna insikter. Om du inte redan har påbörjat den här resan är det hög tid att göra det nu. Säkerställ att din organisation har den infrastruktur och det systemstöd den behöver för att fatta beslut och agera på ett sätt som gör skillnad och ger konkurrensfördelar.

Svar på komplexa frågor
Geografisk analys sammanlänkar data från olika källor och skapar nya insikter som kan delas på alla nivåer i organisationen på ett effektivt sätt. Den geografiska dimensionen tillför möjligheten att visualisera information i en kontext av både plats och tid, och på så sätt upptäcka mönster som är dolda i mängden data. Genom att anamma den här nischen av IT får beslutsfattare och företagsledare förutsättningar att fatta initierade beslut om och få svar på komplexa frågeställningar som:

  • Hur kan vi optimera verksamhetens supply chain?
  • Vilken plats är den mest lönsamma för vår nya etablering?
  • Hur får verksamheten bäst utväxling av marknadsföringsbudgeten?
  • Vilken sortimentsmix passar bäst i olika områden?
  • Hur kan planeringen av fältpersonalens arbete optimeras?
  • Hur hittar organisationen en optimal balans mellan tillgång och efterfrågan?
  • Finns det en marknad för vår nya produkt eller tjänst – och när är den optimala tidpunkten för lansering?
  • Hur ser våra befintliga och/eller potentiella kunders vanor och preferenser ut, och vad kan vi lära oss av det?
  • Vad är orsaken till ett större antal garantiärenden i ett visst område?

Dataanvändning i takt med tiden
En organisations beredskap att dra nytta av de insikter som tillgänglig data kan ge är kort och gott skillnaden mellan utveckling och stagnation. Data ger värdefulla kunskap både varje dag, operativt i kärnverksamheten, och strategiskt i utvecklingen av verksamheten.

UPS använder till exempel geografisk information och analys för att undvika vänstersvängar i sina transporter och sparar på så sätt både tid och pengar, och minimerar risk. Det kan också ses som en enkel metafor för vägvalen i all verksamhet. Vilka ”vänstersvängar” bör din organisation undvika för att öka sin effektivitet och lönsamhet? Det är väl spenderad tid att borra lite i den frågan!

Länktips:

Om skribenten: Sara Mattsson - f.d. Marknadschef på Esri Sverige

Sara Mattsson har arbetat med frågor som rör GIS i 20 år. Hon har ett brinnande intresse för hur GIS och geografiska analyser kan bidra till utveckling och innovation hos företag och organisationer, men också hur GIS kan vara med och påverka inom hållbarhet för att bidra till en grönare värld. Sara lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i april 2018.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev