Digitalisering av värdefulla processer driver utvecklingen framåt

Data

Digitalisering av värdefulla processer driver utvecklingen framåt

Data är bränslet som driver digital transformation framåt. Jag vill dessutom påstå att det knappast är en överdrift att utnämna förmågan att hantera och använda data på ett smart sätt till en ödesfråga för de flesta organisationer idag. Det är helt enkelt en förutsättning för de snabba beslut och den effektivitet som krävs av en modern organisation med ett långsiktigt tänk. Digitaliseringen av enskilda, för verksamheten kritiska processer, är ett sätt att komma framåt med den här utvecklingen av organisationen. Glädjande nog är just detta något som vi ser börjar ske hos våra kunder.

Som till exempel i fallet Sveaskog och deras resa för att utveckla och modernisera hanteringen av data i fält. I en tid som ställer stora krav på effektivitet, kvalitet och hållbarhet var det inte längre smart att hantera insamling av data i fält med stöd av papperskartor och -formulär. Data som sedan måste digitaliseras hemma på kontoret. Det var en hantering som både var ineffektiv och innebar sämre datakvalitet.

Ett konkret och begripligt exempel
Det är därför inspirerande att se hur Sveaskog nu istället, med stöd av helt vanliga smartphones och surfplattor, använder både kart- och formulärbaserade appar för att hantera sina data i fält. På så sätt kan data kvalitetssäkras och många arbetstimmar sparas eller användas till mer kvalificerade uppgifter. Att insamlat data lagras i molnet gör dessutom att den blir tillgänglig för delning och överlämning direkt.

Mobilitet och digital transformation när den är som bäst – och dessutom väldigt begripligt! Vilka av din organisations processer har mest att vinna på digitalisering och stöd av en geografisk dimension? Inspireras av Sveaskog du också: Se filmklipp med en av deras verksamhetsutvecklare

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev