Prioritera rätt och få största möjliga nytta av organisationens data

Samverkan

Prioritera rätt och få största möjliga nytta av organisationens data

En modern GIS-plattform sammanlänkar kartor, data, appar och människor på sätt som ger organisationer förutsättningar att fatta snabbare och mer välgrundade beslut. Förutsatt att de rätta verktygen och informationsprodukterna blir tillgängliga för hela organisationen förstås. Med hjälp av ett par enkla matriser skapar du beslutsunderlag som underlättar vägvalen som utvecklar GIS-användningen, och därmed förmågan att fatta beslut och agera, i din organisation.

Utgå från sex vanliga kategorier av GIS-funktionalitet för att inventera befintlig användning, och/eller identifiera och prioritera outforskade möjligheter och utvecklingspotential:

  • Datahantering – optimera möjligheterna att fånga, organisera och dela geografiska data och information
  • Fält och mobilitet – ett digitaliserat stöd för arbete i fält ökar både effektiviteten och datakvaliteten markant
  • Analys – möjligheten till analyser som gör skillnad är en av de största (kanske den största) styrkorna med GIS
  • Beslutsstöd – genom att visualisera data och information i form av smarta kartor och dashboards blir förutsättningarna bättre att fatta beslut, operativt och strategiskt
  • Kommunikation och engagemang – data och information som inte görs tillgängligt har ett mycket begränsat värde, därför är det här en viktig aspekt av GIS
  • Destinationsportal – gör det tekniskt möjligt för hela organisationen att upptäcka, använda, skapa och dela kartor och geografisk information

Se de här kategorierna som ett ramverk att använda för att mappa både nuvarande och framtida GIS-användning och behov i en organisatorisk kontext. Resultatet blir en matris där både vita fläckar per avdelning och möjligheter som skär genom hela organisationen framträder tydligt.

Prioritera rätt projekt 
En enkel modell för att värdera och prioritera kommande projekt är sedan till stor hjälp som beslutsunderlag för vilka av dessa behov som bör bli projekt som genomförs. Genom att lägga in projekten i en matris som den här nedan får du möjlighet att göra en avvägning mellan risk och verksamhets- eller affärsnytta. Fokusera på projekt som genererar ett stort värde och är enkla att genomföra, och undvik projekt som innebär stor risk och litet värde.

Matris projektprioritering
  • Tveka inte att genomföra projekt som hamnar i matrisens gröna hörn. De är relativt enkla att genomföra och levererar snabbt ett tydligt värde till organisationen.
  • Närma dig projekt i det blå hörnet med viss försiktighet. Eftertanke lönar sig verkligen i det här fallet. Ofta handlar det om större, långsiktiga projekt som kräver ett stort åtagande i form av planering, fokus och resurser för att ge resultat.
  • Våga experimentera med projekt i det lila hörnet. Utnyttja dem för att utveckla både organisationens och enskilda individers färdigheter och förmågor, och/eller för att testa ny teknik.
  • Undvik projekt i det orangea hörnet av matrisen. Risken är stor och den konkreta nyttan liten. Projektet kommer bara att leda till frustration och badwill i organisationen.

Länktips:


Klicka på bilden för att öppna matrisen som hjäper dig att få koll på organisationens GIS-användning:

Om skribenten: Sara Mattsson - f.d. Marknadschef på Esri Sverige

Sara Mattsson har arbetat med frågor som rör GIS i 20 år. Hon har ett brinnande intresse för hur GIS och geografiska analyser kan bidra till utveckling och innovation hos företag och organisationer, men också hur GIS kan vara med och påverka inom hållbarhet för att bidra till en grönare värld. Sara lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i april 2018.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev